Eesti Lennuakadeemias ja Tartu Lennukolledžis kaitstud lõputööd

2000-2015

 
 2015 
Mihkel EimlaKasutajaliidese loomine mobiilsidevõrgu kvaliteedi hindamiseks AS Televõrgu näitel
Taavi-Martin Enno LLT AS-i lennujuhtimisosakonna eriolukordade situatsioonikavade analüüs
Ott Heiskonen
Maapealse tugijaamaga satelliitmaandumissüsteem Tallinna Lennujaamas
Ats Joandi 
ADS-B andmete abil reaalajas ilmainfo vastuvõtmine Eesti õhuruumis
Martin Järve Erivajadustega reisijate teenindamise parendamine Tallinna Lennujaamas
Kaarel Kaasik  Kopteri Enstrom 480B transpordialuse projekteerimine
Tarvin Kaldvee Mehitamata õhusõiduki õhuvoolu kohtumisnurga optimeerimise süsteem
Kadri KalveEstonian Air'i maapealse teeninduse ohutusjuhtimissüsteemi arendamine
Pärtel-Peeter Kruuv Elektriliinide inspekteerimiseks mõeldud mehitamata õhusõiduki aerodünaamika analüüs
Margred Kõima 
Estonian Airi lennuplaani optimeerimine põhiliinide ulatuses
Margus LihulinnKolbmootori Saito FG-57T töökindluse suurendamine
Martin Ling
Kokkupõrke vältimise süsteemide kasutamine mehitamata õhusõidukitel
Madis Lond Mehitamata õhusõidukite akude induktiivlaadimissüsteemi projekteerimine
Dain Maano Muru
Väsimusriskijuhtimissüsteemi rakendusplaani väljatöötamine AS'is Panaviatic   
Karl-Joosep Maidla Harjutuste salvestamine ja taasesitamine Eesti Lennuakadeemia lennujuhtimise simulaatoris
Juho MattusOsa 147 organisatsioon AS-ile Panaviatic Maintenance
Silvar Muru Lennuparameetreid imiteeriva seadme konstrueerimine kaameraaluste testimiseks
Janno-Martin Mäeots
Honda GX-35 mootori pööreteregulaatori juhtmooduli projekteerimine
Siim Pärtel
Hooldusettevõtte dokumentatsioonisüsteemi täiustamine AS-is Panaviatic Maintenance
Rauno Rimmeld
Koolitussüsteem ärilennundusettevõttes Panaviatic AS
Kaarel Roopärg
Kaardirakendus mehitamata õhusõidukite käitajatele
Siim Rumjantsev
Lennujuhtimisprotseduurid mehitamata õhusõiduki süsteemide käitamiseks liiklusalal ning lähi-ja lähenemisalas Tartu lennujaama põhjal
Annett Saarik Lennureisijate broneeringuinfo töötlemise privaatsusriskid ja isikuandmete kaitsemeetmed
Mart Saarmann
AS Panaviatic lennukiangaari kasutamise optimeerimine
Margus Sammelsaar
Mootori Honda GX-35 propelleri seadenurga muutmise agregaadi projekteerimine
Alina Sergeeva Tallinna lennuinfopiirkonna ohualade aktiveerimise protseduurid
Jaanika Teearu Eestikeelse lennundusraadioside piiramise mõjud
Anne-Liis Tuusis Mehitamata õhusõiduki süsteemide testimiseks vajaliku õhuruumi loomine
Priit Tänav Viskoossuse määramine termoreaktiivsete polümeeride kõvenemisel eritakistuse mõõtmise meetodil
Haldi Vanatoa  Lennuki biokütuste tootmisvõimalused vetikate baasil Eestis
Karoliina Vares
Lakkimismasina ettevalmistamine valideerimiseks
Juta Vinni  Euroopa ühiste lennureeglite rakendamine Eestis
Ilo-Kaisa Volmer Eesti regionaallennujaamades osutatava lennuliiklusteenuse analüüs
Viljar Vooremäe
Eriolukordade plaani jaoks kontrollkaartide koostamine Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi sidetehnika osakonnale
Ülari Vooremäe Värvimistööde kvaliteedi hindamine PPA PVO lennusalgas 7
Mariliis Õun
Mehitama õhusõidukite käitamine ning riskianalüüs Tallinna lähialas
Martti Ärmpalu  Mehitamata õhusõiduki kasutamine erioperatsioonides

2014

 
Sander Sebastin Agur
Era-ja ärilennunduse olukord ja perspektiivid Eestis
Mari Allik 
Tartu Observatooriumi satelliitside maajaama antennipööraja kohandamine   madalorbiidiliste satelliitide jälgimiseks
Jelizaveta Bõkova
Vastutustundlik ettevõtlus lennunduses Tallinna lennujaama näitel
Martin Elbag
Elektroonilise siseauditite süsteemi rakendamine AS-s Tallinn Airport GH
Joosep Hallikas
Laosüsteemi arendus Panaviatic Maintenance AS-ile
Toomas Jakobson
Regionaallennuvälja lennuliiklusteenuse võrdlus SESAR kontseptsiooniga Tartu lennuvälja näitel
Martin Junna
Radarsüsteemide simulatsioonid laboritöödes
Hellika Järvala
Lennuandmete monitooringu võimalused AS-is Panaviatic
Priit Karu 
Lennundusside õppematerjalide täiendamine
Eno Kelk
Hooldusvõimekuse laiendamine ASis Air Maintenance Estonia
Willem Kuningas
Riigieksamite tulemuste seos kutsesobivustestidega Eesti Lennuakadeemias
Indrek Kuris
Tartu lennuvälja piirkondliku navigatsiooni standardsete instrumentaalväljumiste ja -saabumiste rakendamise analüüs
Triin Kuusemets
Eesti Lennuakadeemia radarlennujuhtimise simulaatorõppe hindamisjuhise analüüs
Kristiina Kärt 
Komponentide hooldusõiguse taotlemine ja töökoja protseduurid Politsei- ja Piirivalveameti piirivalveosakonna lennusalgale
Tanel Laansalu
Ettevõtte toimimisprotseduuride optimeerimine AS-is Air Maintenance Estonia
Karl Laimets
Õppetreeninglennuki PTO-4 tiivatala tugevuse kontroll
Katrin Lemet 
ASi Estonian Airi lennukite E170 ja CRJ900 ümberpööramise protseduurid Tallinna Lennujaamas
Kerstin Likk 
Tartu lennujaama automaatinfoteeninduse süsteemi teostatavuse uuring
Keijo Lillo 
Navigatsiooniseadmete kiirguse kaardistamine ja analüüs Tartu lennujaamas
Eva Maiste 
Eesti siseliinide optimeerimise võimalused
Argo Namsing
Eesti lennundusettevõtete teadlikkus lennunduse keskkonnamõjude vähendamisest
Kristjan Oidema
Multimeediasüsteemide paigaldamise analüüs ASi Estonian Air lennukitele
Kerli Paabo
Lennujaama käitamisega seotud riskide maandamine läbi kindlustuse
Alari Palumaa
Lennukulude optimeerimise võimalused AS Panaviatic näitel
Karel Pitsal 
Euroopa ühtlustatud üleminekukõrguse mõju Eesti aeronavigatsiooniteenuse osutajale
Kadri Roose
Paberivabama kokpiti teine etapp AS Panaviatic näitel
Kertu Saaroja 
Lennuliiklusteeninduse AS-i Tallinna lennujuhtimisüksuse koostöölepingute- ja protseduuride standardiseerimine
Siim Saks
Raadiojaama elektromagnetilise ühilduvuse probleemid
Krete-Riin Talsi
Kergõhusõiduki piloodiloa LAPL rakendaminse potentsiaalne mõju Eesti harrastuslennundusele
Raido Tisler
Keskkonnajuhtimissüsteemi parendamine AS-is Tallinn Airport GH
Siim Tõigast 
Autožiiro pearootori disainimine
Alvar Vadi 
Euroopa Liidu Komisjoni määruse (EC) nr.1702/2003 Osa 21J organisatsioon AS-le Air Maintenance Estonia  
Allan Veskioja 

Reisilennukite Boeing ja Airbus salongi küljepaneelide parandamise võimekuse analüüs AS-is Air Maintenance Estonia

Kristin Vodja
FEAST testide tulemuste seos õppesooritustega lennuliiklusteeninduse erialaõppes
Toivo Värbu
Mobiilse satelliitsidejaama antennisüsteemi tugikonstruktsioon

2013


Alari Amor 
Raadiojaama võimekuse kontrollimine   
Allar Ansjaki

Lennundustehnilise töötaja töökeskkona ergonoomika analüüs Aerohooldus OÜ-s 

Jegor Balagura
Miniklappide aerodünaamilise mõju modelleerimine õhusõidukileJantar Standard 3
Rauno Butov
ILS-i hooldus- ja mõõtetööd Tallinna Lennujaamas
Tamor Bakhoff
Intervallhüpoksia treeningu mõju piloodi võimekusele
Aleksei Dulberg
Lennuki Boeing 757 baashoolduse planeerimine AS-is AME
Sander Eesmaa 
Eesti Lennuakadeemia töökeskkonna riskianalüüs
Tiina Ester 
Ühtlase laskumisega lähenemine Tallinna lennuväljale
Mihkel Haug 
Mittetulundusliku lennutegevuse raames toimuvate lennutööde teostamise õiguslike küsimuste analüüs
Siim Heering
Mehitamata õhusõiduki konstrueerimine videolendudeks
Marko Heinloo 
Pardavälise lasti heiteala loomine Ämari lennuvälja ümbrusesse
Sanna Ink
Poolt- ja vastuargumendid Eesti liitumisel EUROCONTROL´iga
Priit Jaansalu 
Distantsilt lähilennujuhtimise teenust osutava lennujuhi koolitus 
Vitali Jekimtsev 
Õhuseiredivisjoni sidevahendite hooldusauto väljaarendamine
Tõnis Jürimäe
Eesti pilootide töövõime analüüs
Laur Kaasik 

Algõppeks sobiva lennukitüübi valik Eesti Lennuakadeemiale

Alvar Kalbus 
Ruhnu lennuvälja eripära liinilende teostanud pilootide kogemuse näitel
Randar Kaljurand 
Ohutusjuhtimise süsteemi rakendamine  AS-s Tallinn Airport GH
Marko Kanger
Lennuki valik aerofototöödeks
Raido Karjane 

Lennuliiklusteeninduse osutamine õppelendude läbiviimisel Ridali lennuväljal

Rein Kikerpill 
Lennuliiklusteeninduse ja raadioside õppeprogramm õhusõiduki hooldusspetsialistidele
Silver Kivi
Paberivabam kokpit AS Panaviatic  näitel
Märt Kivimäe 
Tuleviku ülehelikiirusega reisilennukid
Lauri Koost
Lennupileti hinna kujunemine ning broneerimisklasside analüüs AS AirBaltic näitel
Mihkel Koppelmann
Sissepritsesüsteemi mõju mootori Lycoming O320 väljundparameetritele
Kadri Kordemets-Onno 
Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õppeedukuse prognoosimine gümnaasiumi riigieksamite tulemuse põhjal  
Mattias Kosemets
Ohutusjuhtimise süsteemi rakendamine AS-is AME
Kert Kotkas 
Eesti karistus- ja süüteomenetlusõiguse mõju lennuohutust mõjutavatest juhtumitest vabatahtliku teatamise süsteemi rakendamisele
Mart Krikmann 
Väsimuse riskijuhtimissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine ärilennundusettevõttes Panaviatic AS-s
Jaak Kõuts
Miniklappide mõju õhusõiduki Jantar Standard 3 lennuomadustele
Keit Lamp
Õhk-maa andmeside Eestis
Marek Lentsius 
Õppetreeninglennuki PTO-4 rekonstrueerimine
Robin Lilleorg 

Ohutusjuhtimissüsteemi aluste koostamine Politsei- ja Piirivalveameti lennusalgale

Tormi Loide
Jäätõrje seisuplatsi kasutamise vajadus Tallinna lennujaamas
Jüri Luist 
Litsentseeritud lennundustehnilise personali vajaduse analüüs
Kaur Lõhmus 
Side-navigatsioonisüsteemide lennukontroll
Madis Matvejev
Lühilaine vastuvõtuantenn vastuvõtujaamale
Liisi Murde 
Metoodika loomine lennundusettevõtete ohutusjuhtimise süsteemide toimivuse hindamiseks
Raili Mägi
Eesti Lennuakadeemia NDT laboritööde juhendid
Marko Männiste 
Projekti Personal Digital Assitance  analüüs ja selle rakendamise tulemuslikkus AS-s Tallinn Airport GH
Sulev Niidumaa 
Maapealsete teenuste pakkujate kriteeriumite analüüs ja teenusepakkujate andmebaasi loomine Panaviatic AS-le
Martin Palksaar 
Digitaalraadiosidesüsteemid Eesti lennuväljadel
Madis Pindus 
Anodeerimisliini konstrueerimine AS-le Air Maintenance Estonia
Raino-Andre Pius 
Eesti Õhuväe operaator-vaatleja baaskoolituse programm
Ain Siimsaare 

Lähenemisel valedest otsustest tingitud lennuõnnetused ja -intsidendid

Oliver Siitam 
Tallinna Lennujaama reisiterminali energiakulu analüüs
Marko Simmul 
Õhusõidukite  karakteristikud lennujuhtimise simulaatoris
Madis Stern
Kaameraaluse konstrueerimine mehitamata õhusõidukile
Jana Šubitidze 
Tudengisatelliidi ESTCube-1 vibratsioonikindluse testimine
Martin Tamm 
Digitaalkaamera kasutamine laserkaugusmõõtjana
Ilya Temaev
Hüdraulikaseadmete õppestend Eesti Lennuakadeemiale
Kea Toi 
Kahe tööpositsiooniga Tallinna lähilennujuhtimisüksus 
Laura Uustulnd 

Inglise-eesti sõnastik lennujuhtimise simulaatorõppes kasutatavatest terminitest

Janno Väinola
Lennukite Learjet 31 ja Learjet 60 tüübispetsiifilised tööriistad
Ingrid Üprus 
Meeskondade planeerimise süsteem ja seda mõjutavate tegurite analüüs AS Estonian Air näitel

2012


Eva-Liis Annus
Standardid maapealsete teenuste pakkumiseks ärilennukite operaatoritele Tallinna lennujaamas
Mark BobkovAirbus A320 seeria lennukite liinihooldusplaani koostamine  AS-le Estonian Air
Heilike Engbusk Häirekindlate koodide kasutamine lennunduses
Marina FadeitševaLennuohutust mõjutavate juhtumite uurimine Eestis
Mart HansenIATA maapealse ohutusauditi rakendamine  AS-s Tallinn Airport GH
Heikki HiiuväinFaseeritud võreantennide modelleerimine
Valentin IvanovLennuki Jodel DR – „Ambassedeur“ tiiva aerodünaamiliste omaduste parandamine
Anniki JaamaEesti avaliku sektori reisieelistuste analüüs
Ralf Jürgenson
Kopteri Robinson 22 lennuharjutuste metoodilise õppematerjali täiendamine
Christjan KaasikADS-B tehnoloogia
Anett KangroAS-i Avies  reisijate teeninduse käsiraamatu uuendamine
Kait KaruKulude vähendamise võimalused AS-s Estonian Air seoses osalemisega saasteühikute kauplemise süsteemis
Meelis Kaur Õhuseiredivisjoni passiivse seiresüsteemi operaatorite jätkukoolitus (piiratud juurdepääsuga lõputöö)
Eiko KivisikAerobaatika elamuslennud Eestis
Kadi KivistikTudengisatelliidi maajaama eelselektromoodul
Margus Koger Projektõpe Eesti Lennuakadeemia piloodiõppes
Roman KulikovKeskkonnasõbralike jäätõrjevahendite kasutamine Tartu lennujaamas
Lauri LaikE-õpiobjekt "Raadiosignaali võimsuse bilanss"
Aksel LaksSekundaarradari õlivahetusprogrammi optimeerimine
Robert LaurE-õpiobjekt "Antennid lennunduses"
Sten LemberMeeskonna koostöö koolitus  kopteripilootidele
Lauri LinntammSoojuskaamera 445G MK II paigaldamine õhusõidukile AN-2
Siim LutoškinAlternatiivkütused lennunduse sädesüütega kolbmootoritele
Siim MaripuuAutoklaavahju juhtimisseadme konstrueerimine
Taivo MillerRaadioeetri häirete monitooring
Rasmus Mändmets Erapiloodi tasemeeksami küsimustepanga uuendamine aines „Inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud“
Margit MäsakKeskkonnasõbralikud meetmed lennunduses ja nende rakendamine Tallinna lennujaamas
Veiko PaatsJuhendmaterjal EC 2042/2003 Osa-66 kohta
Kaia PalmLennuliiklusteeninduse eriala praktika korraldus
Priit PankseppPilvkatte kõrguse ja meteoroloogilise nähtavuse muutlikkuse mõju Tartu lennuvälja lennutegevusele
Vladimir Pärnaku Diiselmootorite paigaldamise võimalused lennukil Piper Aztec E
Triin PärnojaTehniliste teadmiste test Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsis
Timur RassolovOhutusjuhtimise süsteemi koostamine  GAVKON Avia OÜ-le
Artur Rodionov Cessna 172 avioonikasüsteemi Garmin 1000 õppevahendi loomine
Silver SiitamAN-26 mootoririkete analüüs
Märt Soplepmann Cessna 172 instrumentaallennuõppe lennupraktika päeviku uuendamine
Ott TahkAerodünaamika labori kavandamine Eesti Lennuakadeemiale
Leonid TalašMehitamata õhusõidukite operaatorite  koolituse võimalused Eesti Lennuakadeemias
Reigo TammGNSS vastuvõtjad ja nende võimekus
Tiit Tampere ARINC 429  õppestendi loomine
Alla Tšornenkaja Ringhäälingusaatjate mõju hindamine lennuk-maa raadiosidele
Ermo Uuspuu Materjali pinna puhastamine vabade abrasiivide pihustamise meetodil
Tambet Viljalo Lennuparameetrite salvesti väikeõhusõidukile
Kalev Võlli Tallinna lennuinfopiirkonna kasutamise korraldamine mehitamata õhusõidukite käitamisel

2011


Nele Andresen Nõuded kõnesid edastavale internetivõrgule lennunduses
Robert Huul Ämari lennuvälja protseduurid visuaallendudele
Taavi Ints Õppemetoodika mõju õhusõiduki hooldaja teadmistele
Heikko Jäe Lennureisija eelistused äraantava ja kaasavõetava pagasi osas
Ralf Jürgenson Kopteri Robinson 22 lennuharjutuste metoodilise õppematerjali täiendamine
Martin Karmin Mehitamata õhusõiduki konstrueerimine Piirivalve Lennusalgale
Kristo Kasepalu Õhusõidukite emissioonide analüüs Eesti lennuliikluse andmete põhjal
Kristjan Kull Tartu lennujaamast väljuva reisija profiil
Teet Kurrikoff Lennundusmuuseumi hävituslennuki YAK-28 tiiva põhikonstruktsiooni taastamine
Henri Laumets Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õppeedukuse prognoosimine gümnaasiumi tulemuste põhjal
Rimas Legatavitšus Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelised lennundusalased suhted
Karin Lehiste GNSS täppislähenemise rakendamise võimalused Tallinna lennuväljal
Kaimar Lomp Õppeaine “Kehalise võimekuse arendamine” analüüs
Kerttu Maidla Prognostiliste raadiosondide liikumisdiagrammide joonestamise automatiseerimine
Tatjana Maisuradze Ohutusjuhtimise süsteemi koostamine Copterline OÜ´le
Pavel Makovski Airbus A320 õhusõidukite hooldusvõimekuse loomine Eestis
Triinu Manilets Raadionavigatsiooniseadmete töö animeeritud kujul
Aleksandra Murel Tallinna piirkondliku lennujuhtimisüksuse õhuruumi planeerimine
Lauri Nassar Järjepidevuse tagamine ELA ja TTÜ vahel signaalitöötluse õppimisel
Jan Nikandrov Lennunduses kasutatavate alumiiniumisulamite pindamise optimeerimine
Joonas Peterson Lennuki Super King Air B200 standardsete käitamisprotseduuride kohandamine meeskonna koostöö koolituse läbimiseks lennu- ja navigatsiooniprotseduuride treeningvahendil FNPT-II
Sander Pind Lennuakadeemia lennujuhtimise simulaatori  funktsionaalsuste arendamine lähtuvalt Lennuliiklusteeninduse AS-i vajadustest
Priit Puuram Keskkonnasõbralike lahuste kasutamine gaasiturbiinmootorite hoolduses
Urmas Puusepp Lycoming O320 juhtimine FADEC süsteemi abil
Tõnis Põldsaar Brändi identiteedi ja imago võrdlev analüüs Estonian Air-i näitel
Ismo Põldsam Tallinna lähilennujuhtimisüksuse tööülesannete ja -korralduse analüüs
Mariann Rebane Kopteri treeningväljaku vajalikkus ja kavandamine
Mariann Reppo Tallinna lennujaama müra mõju lähiümbruse elanikkonnale
Kristjan Roosipõld Maapealse käitlusteeninduse osakonna struktureerimine AS´is Panaviatic
Liina Rätsep Lindude põhjustatud ohud ja nende vältimine lennunduses
Ahti Saar Laboritööd “Mõõtmised VoIP telefonisides”
Kaupo Sillam Gaasiturbiinmootoriga transporthelikopteri hooldusplaan Ämari Lennubaasis
Alar Suu CFM56 gaasiturbiinmootori hooldusvõimekuse loomine AS Air Maintenance Estonia näitel
Vjatšeslav Ševtšenko Turboventilaatormootorite kasutamisvõimaluste analüüs
Dmitri Zaitsev Navigeerimine Tartu linnas
Annely Tuul Tartu lennuvälja raadioside tegevuskauguse uurimine
Toomas Uibokand Augusta Westland 139 avioonikasüsteemide töökindluse analüüs
Ragnar Vahemets Eesti siseriikliku õiguse vastavus rahvusvahelise tsiviillennunduse Chicago konventsiooni Lisa 14 osas 1 sätestatud standarditele
Mihkel Viirsalu Polüamiidkiudude adhesioon komposiidis
Toomas Vimberg Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala õppekava arendamine
Anton Õnnik AS-i Estonian Air tootlikkuse analüüs ja võrdlus maailma teiste lennufirmadega

2010

Gaspar Anton Lennuhindade määramine ning broneerimisklasside analüüs
Ragne Dalberg Tartu lennuvälja rajale 08 instrumentaalprotseduuride koostamine
Liisi Grab Lennuettevõtete pilootide tööle värbamise põhimõtted
Tarmo Greenbaum Sagedusetalon aatomkella ja GPS-i baasil
Anton Haritanjuk Testtransponderi väljatöötamine seireradarite testimiseks
Maret Heidelberg Kopteripilootide meeskonnakoostöö koolituse võimalused Eesti Lennuakadeemias
Andrei Ivanov Mittepurustava katse labor Eesti Lennuakadeemiale
Marko Jaani Infosüsteemide kasutamine õppeasutuses
Heliise Jartsev Tartu lennujaama mõju lähikeskkonnale
Karin Kajak Sotsiaalmeedia kasutamine AS Estonian Air-i suhtekorralduses
Kenneth Kaljuste Erapilootide teadmiste hindamine Eestis
Priit Kartau Õhusõiduki hüdraulika süsteemide arengusuunad
Hannes Kirik Kolbmootorite programmjuhtimine
Mihkel Korela Õhusõiduki meeskonna töö- ja puhkeaja regulatsioon
Aleksandr Krõlatõh Praktilised tööd õhusõidukite komposiitmaterjalide õppes
Mihkel Kukk Etalonsageduse raadiomajakas
Klaus Kuuse Õppematerjali koostamine piirkondliku navigatsiooni ja GPS protseduuride kohta
Siim Künnapas Maapealse teeninduse turundusplaan AS PANAVIATIC näitel
Alar Linnasmäe Biokütused gaasiturbiinmootori kütusena
Oliver Loorits Tüübikoolituse programm õhusõidukile Cessna 150
Lauri Malsroos Kopteriväljakute võrgustik Eestis
Karin Metsmaa Odavlennufirma ja traditsioonilise lennujaama ehituslik ning teenuseline erinevus
Aleksandra Murel Tallinna piirkondliku lennujuhtimisüksuse õhuruumi planeerimine
Taavi Ojasalu Ametpiloodiks õppija sooritusvõimet mõjutavad faktorid õppeprotsessis
Terje Padonik Põhjamaade FAB-s teenuseosutamise järelevalve korraldamine
Kuido Palang Lehtmetalli tööde õppepraktika Eesti  Lennuakadeemias
Madis Parv Kopteri AW-139 hooldus Lennusalgas
Stefi Praakli Tartu lennujaama arenguperspektiivid
Ragnar Pähn Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise kutseala üliõpilaste kehalise võimekuse analüüs
Mariann Rebane Kopteri treeningväljaku vajalikkus ja kavandamine
Kaspar Reili Ämari lennuvälja liikluse mõju Tallinna lähenemislennujuhtimisüksusele
Ott Harri Roosimaa E-õppe kasutamise võimalused ärilennundusettevõttes
Anatoli Roost Kaasaegse aeronavigatsiooni arengusuunad lennunduskoolituses
Marten Ruumet Lennundusettevõtte juhtimise eriala õppekava rahvusvaheline võrreldavus
Senni Rõõmusaare Väikelennujaamade lennuliikluse kaugjuhtimine
Kätlin Rätsep Sekundaarradari täpsuse määramise protseduurid
Raivo Semjonov Ohtlikumate kemikaalide asendamine AS-is Air Maintenance Estonia
Raido Sepri Väikeõhusõiduki lihtsustatud aerodünaamiline modelleerimine
Arigio Somelar AS Panavatic äridefinitsiooni vastavuse audit
Marina Suvorova Optimaalse lennukipargi valimine Eesti turule
Diana Škatova Tuuleparkide mõjud õhuseireradaritele
Taavi Talumäe CRJ 900 instrumentaalmaandumisprotseduuri väljatöötamine AS-is Estonian Air
Mathias Tammaru ASTERIX formaadi kasutamine
Maris Tarning Automaatsed ilmajaamad Eesti lennuväljadel ja nende täiustamine Tartu Lennuväljal
Bertil Tikka Kaitseväe planeeritavate madallennualade ohutusanalüüs
Kuldar Timmusk Motiveerimise võimalused õhusõiduki hoolduses Air Maintenance Estonia näitel
Inger Tuur Radari Raytheon Pathfinder kohandamine õpperadariks
Mihkel Vaigla Lennuakadeemia piloodiõppe üliõpilaste õppeedukuse prognoosimine psühholoogiliste vastuvõtutestide põhjal

2009

Riho Adamka Mehitamata õhusõidukite kasutamine tsiviilõhuruumis
Artjom Antsibor CRJ900 optimaalse hooldusprogrammi koostamine AS-le Estonian Air
Raiki Bulak Ämari lennuvälja käitamise käsiraamatu liiklusala hoolduskorralduse vastavusse viimine tsiviil-militaar nõuetega
Anton Dragunov Instrumentaallennupädevuse koolitamise võimalused kopteri pilootidele
Margus Graf CRJ700/900 varuosade lao optimeerimine
Erki Heinsalu Tallinna lennuvälja navigatsioonitulede rekonstrueerimine
Madis Hinno Kütuseandurite kontrollstend Eesti Lennuakadeemiale
Marek Jürna Lennuliiklusteeninduse AS-i lennujuhtimisosakonna ohutusmeeskonna juhtumite uurimise menetlemise korra muudatusettepanekud
Siim Kaarde CRJ700/900 tööriistalao optimeerimine
Vahur Kalme Ohutusjuhtimissüsteemi (SMS) rakendamine Kärdla lennujaamas
Kristi Karpovski Radarispetsialistide erialaõppe analüüs Eesti Lennuakadeemias
Ivar Kiin Kaitselennunduse lennumeeskonna liikmetele esitatavate nõuete analüüs (piiratud juurdepääsuga lõputöö)
Reiko Kleius Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki hooldusorganisatsioon
Triin Koolmeister Majanduslanguse mõju AS-i Tallinna Lennujaam päästeteenistusele
Anni Kopli Multilateratsioonil baseeruv seiretehnoloogia
Sven Kukemelk Lennundusettevõtte loomise võimalustest Tartus
Edvard Kuusk Schweizer 300C ja Robinson 22 kasutamine ametpilootide koolitamisel
Kristjan Kõrgesaar Tänapäevaste seiresüsteemide kasutuselevõtt Eesti lennujuhtimisüksustes
Tamur Langi Õhusõidukite konstruktsioonis kasutatavad komposiitmaterjalid
Siim Leppik SAAB 340 tavaolukorra protseduurid AS-is Estonian Air Regional
Ahti Liiva Õhuväe lennuohutusprogrammi koostamise lähtealused
Britt Luht Tartu õhuruumi analüüs
Taavi Maran Eesti Kaitseväe transpordilennukite vajadus (piiratud juurdepääsuga lõputöö)
David Andreas Mellov Ämari lennuvälja lennujuhtimise teenistuse arendamise võimalused
Jaak Mõttus Satelliitside antennisüsteemi parameetrite määramine
Kalle Oruaas Lennuohutusnõuded lennundusürituste korraldamisel Eesti Vabariigis
Margus Padar Mehitama õhusõiduki (UAV) projekt Eesti Lennuakadeemiale
Liisi Paloviir Lennuliiklusteeninduse tugisüsteemide integreerimine Euroopa lennundusteabe andmebaasiga
Kristel Palts Ühisotsustamise tehnoloogia rakendamine Tallinna lennujaamas
Olga Petrjaševa Uus ILS süsteem 08 kursile Tallinna lennuväljal
Merilin Pihlapuu AS-i Tallinna Lennujaam müramonitooringu andmete analüüs
Häli Piirsoo Salongipersonali valik ja koolitus AS-s Estonian Air
Helari Purgats Masinaelementide spetsiifika õhusõiduki hoolduses
Rivo Roggenbaum Piirivalve Lennusalga Kuressaare baasi rajamine
Tarvo Räbokon Helikopteri meeskondade vajadus Piirivalve Lennusalga loodavas Kuressaare baasis
Üllar Salumäe Lennujuhtide tasemetestide läbiviimise protseduurid Eesti lennujuhtimisüksustes
Ahto Saue Ühtlase laskumisega lähenemine ja keskkonnasäästlikud lennuprotseduurid
Kristi Seppa Kopteri aerodünaamika õppematerjali koostamise lähtealused
Janar Siiman Lennuvälja maapealse liikluse juhtimise täiustatud süsteem – A-SMGCS
Aire Siinvert Eesti Vabariigi otsingu- ja päästesüsteemid ning nende toimeperspektiiv võrdluses Norra kuningriigi vastavate struktuuridega
Sirgit Sikk Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õpimotivatsiooni hindamine ja tõstmise võimalused
Olga Sovarenko Lennundusettevõtte loomise võimalustest Tartus
Kaider Zopp Jätkuva lennukõlblikkuse tagamine väikeõhusõidukitel
Stepan Tarassov Bombardier CRJ-900NG hoolduskeskus
Tõnno Toompuu Upgrade and Update of Denim Air Compliance List (ing. k.)
Vastavusnimekirja uuendamine ja kaasajastamine Denim Air näitel
Tanel Torim Pito´t ja staatika süsteemi laborstend Eesti Lennuakadeemiale
Aleksandra Tsõpun Creating Aeronautical Research and Development Platform in Estonia (ing. k.)
Lennundusalase teadus-arendusplatvormi loomine Eestis
Tanel Turk Kuressaare lennujaama töökorralduse analüüs regulaarlendude ohutuks teenindamiseks
Raigner Tuul Radarposti TPS-77 töökeskkonna mõju tervisele (Piiratud juurdepääsuga lõputöö)
Reili Vaarman Erinevate toitumisvajaduste rahuldamise võimalused AS-s Tallinna Lennujaam
Alar Vaher Raadiorežiimide operatiivsuse suurendamise võimalused (piiratud juurdepääsuga lõputöö)
Taavi Vunk Piiratud nähtavuse protseduurid Tallinna lennuväljal
Jaana Üksik Mandri ja saarte vahelise lennunduse riiklik doteerimine

2008


Oliver Alas Erineva kultuurilise taustaga meeskonnaliikmete koostöö lennuki kabiinis
Urmas Haljaste Ametpilootide koolitamiseks sobiva kahemootorilise treeninglennuki valik
Janar Kadastu GPS vastuvõtja rakendamise võimalused IFR lendudel
Hille Kesa Kaug- ja aeroseire rakendusvõimalusi Eestis
Kristi Kõss Piirivalve radarite informatsiooni integreerimine õhuseiresüsteemi
Liis Lepp Euroopa lennujuhtide koolitusvõimalused Eesti Lennuakadeemias
Laur Lumpre Pärnu Lennujaama õhuruumiklassi muutmise võimalused
Siim Reinart Raadionavigatsiooniseadmete parameetrite mõõtmine
Janar Todesk Kopteriga manööverdamisel sooritatavate lennutehniliste vigade analüüs

2008 Tartu Lennukolledž

Vitali Feditšenkov Aerostar P600 hooldusbaas
Marko Greenbaum Lennuki L39 aerodünaamiliste omaduste teoreetiline analüüs
Raiko Hansen Tartu Lennukolledži FNPT II portaal
Riiko Hansen Tartu Lennukolledži lennujuhtimissimulaatori portaal
Johannes Helm Laosüsteem Piirivalve Lennusalgale
Regina Herodes Lennuliiklus tundliku faunaga aladel
Sander Janson Mittepurustava meetodiga testimise koolitusvõimalused Tartu Lennukolledžis
Dmitri Jekimtsev Ämari lennuvälja elektrivõrk
Priit Junkin Avioonika praktikaprogrammi koostamine Tartu Lennukolledžile
Vahur Kivirand Liikluse kasvu mõjud Tallinna lähilennujuhtimisüksuse töökorraldusele
Jekaterina Komarova Lennureisijate teenindamise standardid ja nende kasutamine uute töötajate väljaõppes
Kadri Kordemets Talvehoolduse korraldus Tallinna lennujaamas
Roman Kõopuu Tallinna ja Ämari lennujaamade väljumis- ja saabumisprotseduurid
Kristel Käsnapuu Lennuliiklusteeninduse AS lennujuhtide vajadus kuni aastani 2030
Katrin Lang Aeronavigatsiooniteenuste analüüs Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsis
Lembit Lehtla Lennumarsruutide optimeerimine vaktsineerimistöödel
Veiko Leps Arvutipõhised õppevahendid side- ja navigatsioonisüsteemide erialale
Tanel Liblik Inimfaktor kopteriõnnetuste põhjusena
Karel Lõhmus Piloodile vajalike põhinäitajate lähendusarvutused
Maarja Malkov Kärdla lennujaama arenguperspektiivid
Ille Maremäe Krediitkaardipettuste vähendamise võimalikkusest lennupiletite ostmisel Internetist AS-i Estonian Airi näitel
Risto Mäeots Gaasiturbiinmootori kütus Jet A-1
Maris Märdla Lennujuhtimissimulaatori pseudopiloodi ja radarlennujuhi tööpositsioonide kasutamise õpiobjektid
Kert Normet Lennuraja ohutus Tallinna lennujaamas
Alvar Oja Kellavere radarposti juhtimis- ja monitooringusüsteem
Varvara Ong Lennuvälja töökeskkonnale ja töötajatele esitatavate nõuete analüüs
Daisy Pello Tallinna Lennujaama hetkeseis ja arenguvõimalused
Roland Poltruk Lennuparameetrite süsteemi testaparatuur AS-is Avies
Birgit Purres Tallinna lennujaama rekonstrueerimise ja arengukavade mõju Lennuliiklusteeninduse AS-le
Toomas Puusepp Keskkonnakahjud Ämari lennuväljal ja nende likvideerimine
Peeter Põder Tartu Lennukolledži komposiitmaterjalide õppetöökoda
Imre Rammul Lennundustegevuse müra uurimine Tartu lennujaamas
Priit Rifk Õhusõidukite ohutu maapealne teenindamine Tallinna lennujaamas
Raimo Roonet Lennuvahendite klassifikatsioon ja arengusuunad
Aleksander Russakov AS AME kemikaalikäitlusprogrammi koostamine
Doris Saalits Renoveerimise mõju Tartu lennujaama võimekusele
Marko Sarap Õhusõidukite müra ja heitgaaside mõju keskkonna seisundile
Reet Stamm Eesti kaitselennunduse otstarbelise õhuruumi korraldus
Steve Sõeruer Radari ASR-8 operatsioonilise võimekuse tagamine
Sunne Säre Nõuded käitajale lennutegevuseks väikeettevõttes
Georgi Zanev Ühtse suhtluslahenduse rakendamine AS-i Estonian Air näitel
Lauri Tamm Simulaatorite visuaalse andmebaasi loomise protsess ja tarkvara
Riho Tamm Tartu lennujaama arenguperspektiivid aastatel 2008 – 2013
Allan Tart Sekundaarradarite elektromagnetilise keskkonna mudel
Mihkel Tommingas Satelliitside lahendused õhuväele
Kristel Tori Suhtlusvead pilootide ja lennujuhtide vahel
Aleksandr Tšesnokov Õppekorraldus Euroopa lennukoolitusorganisatsioonides ja võrdlus Tartu Lennukolledžiga
Jaanus Urb Lennubaasi õhusõidukite hooldeeskadrilli kvaliteedisüsteemi arendamine
Ilja Veselov Mootori AI-8 laboristend Tartu Lennukolledžile
Argo Viiding Tartu Lennukolledži töökeskkonna riskianalüüs
Merle Viiding AS`i Tallinna Lennujaam kuvand tööandjana tööjõuturule sisenejate hulgas

2007


Janar Aasma Maarjamõisa meditsiinilinnaku kopteriplatsi projekti lähtetingimused      
Andres Arendi Õhuruumi paindlik kasutamine Eestis
Siim Assi Õhuseireradarite raadioelektroonilise sõjapidamise metoodika
Aleksander Gagarin Piirivalve Lennusalga lendava koosseisu jätkukoolituse süsteem
Alisa Hartšikova Euroopa Nõukogu määrus 2407/92 kui kõlvatu konkurentsi vältija ja tarbija huvide tagaja
Risto Härmatis Väärtusahela kasutamine lennundusettevõtete kasumlikkuse analüüsiks
Priit Kimmel Aerokaamera kinnitamine Britten Norman BN2T Islander tüüpi väikelennukile
Maksim Kozorez Autopiloodi prototüüp
Kristiina Kuningas Ühise raadiosageduse mõju lennuohutusele Tartu, Viljandi ja Pärnu lennuväljadel
Johan Kütt Treening-hävituslennuki valik Eesti Õhuväele
Priit Lepist Elektromagnetiline ühildatavus lennujaamades Tartu Lennujaama näitel
Siiri Mere Tuulegeneraatorid ja lennundustegevus
Aive Mihkelson Akadeemilise edu seosed psühholoogiliste testide tulemustega Tartu Lennukolledžis
Ellika Mones Lennuliiklusteeninduse tehnilise toe käideldavuse andmebaas
Kadri Mäeots Satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo
Alar Paas Õhuseireradari TPS-117 testsüsteem
Andrus Porri Õhusõiduki Challenger 300 kasuliku massi suurendamine Tallinn-Kuressaare vahelise lennuliini teenindamiseks
Mihkel Pranstibel Eesti Õhuväe hävituslennuki pilootide vajadus ja ettevalmistus
Kairi Pruuli Õhutranspordi kasutamise efektiivsus Euroopa Liidus
Denis Romanov Päästetööde korraldamine Eestis
Janek Sarapu Terrorismist tulenevad julgestusmeetmed tsiviillennunduses
Alari Schu Impulssradari võimekuse hindamine elektroonilises luures
Ilona Soitu Õhuväe lennujuhtide koolituse korraldamine
Eldar Soopalu Eesti Aviokütuste Teenuste AS töökorralduse analüüs ja arengusuunad
Raimo Suurkivi Kulude optimeerimine lennundusettevõttes
Taavi Tali Lennuk valik Tartut teenindavatele lennuliinidele
Hannes Tamme Mehitamata õhusõiduki ehitamiseks vajalike süsteemide konstrueerimine
Kristjan Telve Lennujuhtide täiendkoolituse organiseerimine Lennuliiklusteeninduse AS-s
Aleksandr Teor Saab 340A hooldusprogrammi koostamine AS-le Estonian Air
Madis Vahur Learjet 31A hooldusprogrammi koostamine AS-le Avies
Viljar Vakrõõm Tartu Lennukolledži kaugnavigatsiooni stend
Kristo Vallimäe Õhuoperatsioonide Juhtimiskeskuse õhuseirelüli väljaõppeprogrammi koostamine
Siim Vallner Õpiobjekt – lennunduse raadioside harjutused
Kristiina Vilsaar Meditsiinilendude perspektiivid Eestis
Andres Ärm Teliku konstruktsiooni vastavuse uurimine õhusõiduki massi ja maandumiskiiruse muutmisel

2006


Priit Ahven Ämari lennubaasi kütuseteenistuse ohtlike ainete käitlemise aluste väljatöötamine
Annika Altmets Tartu Lennukolledži õppekava vastavus Tallinna lennujaama ametikohtade nõuetele
Andres Aruoja Kvaliteedisüsteemi rakendamise analüüs Eesti lennundusettevõtetes
Eve Härm Aeronavigatsiooni teenuse osutajate sertifitseerimine vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 550/2004
Erkki Härmson Õhusõiduki valimine Eesti siseliinidele
Magnus Ikkonen Kasuliku kaalu suurendamise võimalikkus lennukil Bombardier Learjet 60
Aivo Jakimenko Seireradari parameetrid ja karakteristikud
Rene Kallis Öövaatlusseadmeid kasutava lennunduspersonali väljaõpe
Rain Karlson Simulaatorite kasutamine lennujuhtide koolitamisel
Meelis Karus Kopter AB139 hooldamine Piirivalve Lennusalgas
Kristo Kilgi Ämari lennuvälja areng tsiviil-militaarlennuväljaks
Raini Kukk Tartu Lennukolledži ja Kingston University lennundustehnilise personali koolituse võrdlus
Konstantin Kutšura Radarite signaal/müra suhte parendamise võimalused
Margus Käo Baashoolduse angaari valik lennukile Learjet 60
Virko Lepik Satelliitnavigatsioonil põhinev lennujuhtimine Kuressaare lennujaamale
Mirjam Ling Õhusõidukite maapealne teenindamine Kuressaare lennujaamas
Risto Länts Omatarbe lennunduse seadusandliku baasi väljatöötamine Eesti Vabariigis
Elika Martsik Lennujuhtimise hetkekontseptsioon Eestis – probleemid ja arenguvõimalused
Armin Mau Eesti Kaitseväele sobiva kopteritüübi valik
Kirsti Muruvee Aerofotograafiaks sobivate lennuvahendite võrdlus
Toomas Männo Learjet 60 baashoolduse varuosasüsteemi loomine AS-is Avies
Jaanus Ojamets Lennuettevõtja sertifitseerimise protseduur
Rene Panksep Kahesagedusliku pöörisvooluga detailide kontroll ja aparatuuri valik
Irina Piskunova Eesti tingimustele sobivate VFR lennumiinimumide valik kopteritele
Martin Põder Õhuväe lennuohutusprogrammi väljatöötamine
Andres Rahkema Koolituslennuks sobiva lennuki valik
Andre Roomet Radariinfo vahetuse protokolli HDLC konverteerimise võimalused TCP/IP põhiseks
Arvi Sadam Tsiviillennunduse turvalisus ja renegaatsituatsioonid
Mati Sikk Eesti Kaitseväe lendurite koolitus
Ülo Stallmeister Militaarõhusõidukite õnnetuste uurimisprotsessi modelleerimine
Veronika Tagel Tartu Lennukolledži üliõpilaste motiveeritus
Pille Tiirusson Navigatsiooniseadmete valik Pärnu lennujaamale
Kuldar Timmusk Air Maintenance Estonia AS-i töökeskkonna riskide analüüs
Ivo Tolga Õhusõiduki Beechjet 400A jõuallika sobivuse uurimine õhusõiduki massi suurenemisel
Karl-Eerik Unt Õhusõiduki hoolduskeskuse rajamine Eestis
Martin Vali Võimalikud jätkusuutlikud energiaallikad lennunduses

2005


Märt Beilmann Boeing 737-300 ümberehitamise võimalus konteinertransportlennukiks firmas Air Maintenance Estonia
Anti Berens Lennuki L-410 UVP E standardsed käitamisprotseduurid AS-s AVIES
Liina Kalm Euroopa Liidu töötervishoiu ja -ohutusalaste direktiivide rakendamine Tallinna lennujaamas
Rain Kivila Kaugjuhtimispuldi integreerimise võimalused radari ASR-8 süsteemi
Jane Koppe Tartu lennujaama navigatsiooniseadmete kaasajastamine vastavalt I kategooria nõuetele
Margus Makke Kaubaveoga seotud lennundusjulgestusküsimused Eesti näitel
Tatjana Neborjakina Navigatsioonitulede moderniseerimine Kuressaare lennuväljal
Margus Niglas Müraseire aspektid Tallinna lennujaamas
Mihkel Piho Personali eestvedamine ja motiveerimine Eesti lennundusettevõtetes
Kalev Piirisild Lennuki Boeing 737-300/500 ümberpööramise protseduurid Tallinna lennujaama väravas
Anti Puutsa Lennundusjulgestuse probleeme ja tendentse
Ragnar Pähn Eestis 1999-2004 toimunud lennuintsidentide analüüs
Viktor Rajevski CRM Training Programme for AVIES Air Company
Aleksei Sirotkin Tartu Lennukolledži avioonika laboristendi projekteerimine ja koostamine
Kristi Timak Lennureisijate õigused Euroopa Liidus
Kaupo Toodu Mehitamata lennuvahendite kasutamise võimalikkus Eesti riiklikus lennunduses
Raimo Tropp Ebareeglipäraste teenindussituatsioonide lahendamise meetodid Tallinna lennujaamas
Mark Trubok Õhuväe kaaderkoosseisu väljaõppe süsteemi optimeerimine
Kristjan Tõniste A/C transponderi kontrollaparatuuri digitaliseerimine
Kaspar Vaher Automatiseeritud meteoroloogiliste seadmete valik Tartu lennujaamale
Jaak Õunapuu Flight and Navigation Procedure Trainer II rakendamise eeldatav tulemuslikkus Tartu Lennukolledžis

2004


Eike Andreson Regulaarlende teostava lennuettevõtte käivitamine lähtuvalt Eesti Vabariigi ja EL nõuetest
Toomas Anijärv Ohutuse juhtimissüsteemi rakendamine AS-is Tallinna Lennujaam
Andrus Hilimon Õhusõiduki angaari projekteerimine Piirivalve Lennusalgale
Diana Jaakson Kuluarvestus lennundusettevõttes AS-i Estonian Air näitel
Kristel Jaska Kuressaare lennujaama turunduskava
Eva Johanson Euroopa odavlennufirmade turu analüüs
Aivar Jürgenson Määruse AIR E 8-4 tühistamisega kaasnenud probleemid eralennunduses
Madis Kana Ratta rehvi valik lennuki uuele tüübile
Lauri Laanenurm Terminalserverid
Mihkel-Jaagup Laats Lennundusjulgestuse kvaliteedikontroll ja selle rakendamine Eestis
Alar Laine Õhuturbe koolituse võimalustest Eestis
Jaak Luik Komposiitmaterjali ja põhikonstruktsiooni valik kopteri R-22 pearootori labale
Margus Makke Kriisijuhtimise plaani väljatöötamine Tallinna lennujaama näitel
Mart Malken Kustutus- ja päästeoperatsioonid Tartu lennuväljal ja selle lähiümbruses
Ivar Mathisen Õhusõiduki mitmeliikmelise meeskonna koostöö
Kerli Oidsalu Prognoositavad Eesti Õhutranspordi turu muutused Euroopa Liiduga ühinemisel
Mario Oimet Tartu Lennukolledži avioonika katsestendi konstrueerimine ja montaaž
Veiko Orn Lennuki ATR-72 teenindamise protseduurid väravas
Rait Prits Protokolli X.25 teenuste konfigureerimine ja administreerimine võrguseadmel Passport 4400
Taavi Reidma Komposiitmaterjalist detailide remonditöökoja projekteerimine
Alan Schu Lennujaama seireradari ASR-8 signaaliprotsessori testahelate kohandamine praktiliseks kasutamiseks
Lauri Simson Uue lennukitüübi valik Piirivalve Lennusalgale
Käth Zinovjev Kasuliku kaalu suurendamise võimalikkus lennukil Lear Jet 24
Pille Vain Medikopteri teenuste vajalikkus Eesti turul

2003


Maarja Alusalu Piirivalve Lennusalga personali treeninglendude vajalik maht ja sisu
Piret Hansson Andmesüsteemi asendamine Tallinna lennujaamas
Jaanus Jakimenko Avioonikastendi (VOR/DME, ILS, transponder) projekteerimine ja käitamine
Rain Jõeveer Kopteri lennubaasi rajamine FALCK Eestile
Indrek Kaljumäe Tallinna ja Riia lennujuhtimiskeskuste andmevahetuskanal
Angela Kallas Testide komplekt TLK õppeainele X
Airi Keskküla Tööohustust reguleerivate õigusaktide nõuded Tallinna lennujaama käitamisel
Martin Kontus Aerofotolendude vajadus ja eripära
Rait Kull Õhuväe lennutehnika kasutamine politseioperatsioonidel
Sirle Kurvits Kutseliste pilootide koolitamine Eesti muutuvas lennunduskeskkonnas
Andres Lainoja Eesti regionaallennuväljade tegevuse analüüs ja arenguperspektiivid
Lauri Lelov Boeing 737-500 pardavälise keskmise tagatiiva tugikonstruktsiooni inspekteerimine ja remondi võimalused
Marge Mertsin Tallinna Lennujuhtimiskeskuse moderniseerimise programmi TATCI funktsionaalsuse ja kasutajasõbralikkuse analüüs
Taavi Muru Inimfaktor õhusõiduki hoolduses
Indrek Märtin Kopterite kasutamise perspektiivid Eesti Õhuväes
Martin Noorsalu Eksperimentaalkopterite kasutusvõimalused Eestis
Eero Oja Juhtimisvigadest põhjustatud kokkupõrked takistusega stardil ja maandumisel
Toomas Paas Euroopa Liidu mõju Eesti lennundusele
Peeter Pajula NDT (mittepurustav test) rakendamine Eesti tingimustes
Karel Polt Merereostuse seirelendude optimaalne süsteem
Juhan-Johhen Ross Side korraldamine lennuvahendeid kaasavatel päästetöödel
Andrus Sillakivi Boeing 737-500 kütusekulu optimeerimine Tallinna lennuväljal
Loe Sillat Kopterite kasutamine merepäästetöödel
Indrek Soomre Arvuti lennusimulaatorite kasutamine piloodikoolituses
Roland Sütt EMHI meteoradari Meteor-500C andmete kasutamine Ämari Lennubaasis
Siim Tekkel JAR-145 rakendamine Eesti lennundusettevõtetes

2002


Jaan Annus Õhusõiduki meeskonna nõustamine kriisiolukorras
Imre Arik JAR-ide rakendamine Piirivalve Lennusalgas: nõuded, probleemid, lahendusteed
Maarja Haiba Lennundustegevuse müra ja selle mõju keskkonnale
Taavi Kippak ILS-I paigaldus Kuressaare lennuväljale
Meelis Koovit Meeskonna koostöö (CRM) tähtsus kaasaegses lennunduses
Mati Kuppar Lennuplaanide, sekundaarradarit ja meteo-informatsiooni transmissioon
Kertu Martšenkov Teenistuste koostöö lennujaamade käitamisel
Kaie Peerna Julgestusmeetmed ebaseadusliku sekkumise vältimiseks lennunduses
Targo Podekrat Lennunduse riiklik tsiviilvajadus
Raido Rebane Lennujuhtide koolitus arenevas lennujuhtimiskeskkonnas
Kalmer Sütt Eesti lennundusettevõtete integreeritud tegevus päästetöödel
Ülle Vain Inimtegur lennujaama käitamisel AS-I Tallinna Lennujaam näitel

2001


Tiit Born Juhtimise probleemsed valdkonnad lennujaama allüksustes
Allar Erman Lennuväljade projekteerimise ja käitamise alused
Marko Laving Transport logistilises süsteemis Eestis lennunduse näitel
Jaanika Mölter Tartu Lennukolledži kvaliteedisüsteemi raamnõuded
Priit Part Jõuallika sobivuse uurimine õhusõiduki massi suurenemisel
Veiko Pitsalu Õhusõiduki tiiva kattematerjali osaline asendamine komposiitmaterjalidega
Kristo Rajala Õhusõiduki maapealse teenindamise tehnoloogiavariandid Tallinna Lennujaamas
Reelika Rannik AS Tallinna Lennujaam strukturaalse arengu analüüs
Meelis Riisenberg VHF- ja UHF-sidesüsteemi SAR-projekt
Henry Sarapuu Õhuväe üksustevaheline telefoniside
Anar Sillakivi Teliku konstruktsiooni sobivuse uurimine õhusõiduki massi ja maandumiskiiruse muutumisel
Merle Soodla AS Tallinna Lennujaam reisijaprofiil
Raul Terep Eesti Vabariigi territooriumil paiknevate endiste militaarlennuväljade olukord ja integreerimise võimalused lennundusse
Toomas Tõugjas Cessna ühemootoriliste väikelennukite hooldejaama projekt
Gen Vagula UHF-raadioreleeülekandevõrk
Rannel Vassiljev Kopteriteenuse riiklik vajadus Eestis ja kopterite optimaalne baseerumine
Valmar Vingisaar NATO ja EL nõuetele vastavate pilootide koolitusvajadus Eesti Vabariigis
Katrin Volmer Töötervishoiu- ja tööohutuse korraldus AS-s Tallinna Lennujaam
Ivar Värk NATO ja EL nõuetele vastava riikliku lennunduspersonali vajadus Eestis
Gunnar Ülper Diiselmootori kasutamise võimalus Cessna-172 tüüpi väikelennukil

2000


Kurmo Annus JAR-FCL nõuete rakendamine piloodikoolituses Tartu Lennukolledži näitel
Jüri Jürgen AS Tallinna Lennujaam organisatsiooni, struktuuri ja juhtimise täiustamise võimalusi
Katrin Klimson Kriitilised faktorid AS Tallinna Lennujaama käitamisel
Tiit Murov AS Tallinna Lennujaama põhiteenust osutava teenistuse töökorraldus ja arengusuunad
Martin Narits AS Tallinna Lennujaama personali otsing ja valik
Allan Nõmmik Tartu Lennujaama tegevuse analüüs ja arengusuunad
Kerli Solovjov Rahvusvahelise standardi ISO9001 rakendamine lennujaama käitamisel
Raul Tamsalu Lennupääste korraldus Eesti Vabariigis
Eve Vernik Piirivalve-, sanitaar- ja varustuslendude kopteriväljakute planeerimine ja projekteerimine