XVII lennundusseminar

15.–16. novembril toimub järjekorras XVII üle-eestiline lennundusseminar, kus sel korral keskendutakse teemale “Eesti lennunduse lähituleviku väljakutseid toetava haridus- ja personalipoliitika kujundamisest“. Samuti valitakse juba kaheksandat korda aasta tegu Eesti lennunduses.

Seminaril tulevad arutluse alla päevakajalised küsimused: kõrgharidusreformi mõjud lennundusharidusele, lennundusohutus, Euroopa Liidu lennundusregulatsioonide areng, lisaks Eesti lennundusettevõtteid ja -organisatsioone puudutavad personali- ning koolitusvajadused.

„Tingituna praegusest kiiresti muutuvast olukorrast Eesti lennunduses ja kõrghariduses on oluline kokku tuua oma ala eksperdid, et ühiselt probleeme analüüsida ning võimalike lahendusteni jõuda,“ ütles Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm.

Ürituse raames toimub ka paneeldiskussioon „Lennunduse „tugevate“ isiksuste koostöövõimekuse arendamisest“. Jaan Tamme sõnul otsitakse ja koolitatakse lennundusse tugevaid isiksusi, kes ei pruugi alati hästi omavahel suheldud saada, mistõttu tekivad isiksuste kokkupõrked – piloot ja lennujuht, lennujuht ja tööandja, piloot ja tööandja jne. Tamm lisas, et just seetõttu arutletaksegi sel korral, kas ja kuidas tuleks selliseid spetsialiste ka pehmematel teemadel koolitada, näiteks suhtlemispsühholoogia või kliendisuhete alal. 

Lisaks aruteludele valitakse ürituse raames traditsiooniliselt „Aasta tegu Eesti lennunduses“, tunnustades sellega Eesti lennundusettevõtteid ja -organisatsioone nende töö ning tulemuste eest. Eelmisel aastal võitis rändauhinna „Kotkas“ Eesti Lennuakadeemia oma uue õppehoone valmimise ning töölerakendamise eest, üle-eelmisel aastal Õhuvägi Ämari lennubaasi rekonstrueerimise eest.

Lennundusseminari esinejad on Lennuakadeemiast, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Lennuametist, Lennuliiklusteeninduse AS-ist, Õhuväest, Pakker Aviost, Euroopa Lennuohutusagentuurist (EASA) jm. Praeguseks on end registreerinud üle saja osaleja väljaspool lennuakadeemiat, sh välisriikidest.

Eesti Lennuakadeemia korraldatav lennundusseminar on tänaseks juba 16 korda toimunud lennundusettevõtete juhtivtöötajate seminar-nõupidamine. Seekordne seminar toimub teist korda Ülenurmel asuvas õppehoones – varasemalt kohtuti Pühajärvel, mistõttu kandis see nime Pühajärve lennundusseminar.