Videokonkurss "Lennukate mõtete akadeemia"

Lennuakadeemial on hea meel välja kuulutada videokonkurss ja kutsuda kõiki üles tegema lühikest ja põnevat videoklippi teemal „Lennukate mõtete akadeemia“.

Konkursile esitatavad videoklipid peaksid tutvustama:
akadeemiat tervikuna või konkreetset eriala

NB!

  • video pikkus on maksimaalselt 4 minutit
  • videoklipid peavad olema võimalikult laiale vaatajaskonnale huvi pakkuvad, originaalsed ja huvitavad

Auhindadeks on:

I preemia kummaski kategoorias – 250 eur
II preemia kummaski kategoorias – akadeemia logoga meened
III preemia kummaski kategoorias – akadeemia logoga meened


Konkursi võitjad selgitab välja žürii koosseisus rektor Jaan Tamm, õppeprorektor Ants Aaver, haldusdirektor Priit Mootse, teabeosakonna juhataja Liis Liin, multimeedia spetsialist Lii Nuut, ÜE esindaja, kes konkursist osa ei võta ja kooliväline esindaja.


Konkursivideote esitamise tähtaeg on 15. aprill 2012. Autasustamine toimub 20.aprillil, akadeemia aastapäevale pühendatud aktuse raames.


Konkursitingimused


1. Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja Eesti Lennuakadeemia poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused konkursi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile konkursil osalejatele kohustuslikud/siduvad.
2. Videokonkursi eesmärk on laiemale ringkonnale (sh potentsiaalsetele tudengikandidaatitele) tutvustada 1) Eesti Lennuakadeemiat tervikuna ning 2) Eesti Lennuakadeemiat erialati.
3. Videoklippide esitamise lõpptähtaeg on 15.aprill 2012
4. Konkurss kestab 1.veebruar 2012 - 21.aprill 2012
5. Filmimiseks võib kasutada (vabal valikul) käepäraseid vahendeid - mobiili, fotoaparaati või videokaamerat. Viimast on võimalik laenutada Eesti Lennuakadeemia haldusosakonnast (kontakt Ragnar Pähn, tel: 56563567).
6. Videoklipi pikkus peab olema 1- max 4 minutit
7.  Klipid tuleb üles laadida (näiteks www.youtube.com) Üleslaetud video link tuleb postitada sissekandena Eesti Lennuakadeemia Facebook’i lehel ja saata e-mailiga liis.linn@eava.ee. E-maili lisada kontaktandmed: nimi, e-posti aadress, eriala.
8. Korraldajal on õigus Facebook’i keskkonnast kõrvaldada videoid, mis on igas vanuses vaatajaskonnale sobimatud, kedagi laimavad ja/või solvavad või mis ei kvalifitseeru antud konkursi võistlustööna.
9. Videoklippide puhul hinnatakse eelkõige loovust, originaalseid lahendusi, tehnilist teostust ja teemale vastavust. Akadeemiat tervikuna tutvustav videoklipp peaks vastma küsimusele, mis on lennuakadeemia ja mida siin õppida saab. Eriala tutvustav videoklipp peaks vastama küsimusele, mida antud eriala ja selle õppimine lennuakadeemias endast kujutab.
10. Videokonkursi žüriisse kuuluvad  rektor Jaan Tamm, õppeprorektor Ants Aaver, haldusdirektor Priit Mootse, teabeosakonna juhataja Liis Liin, multimeedia spetsialist Lii Nuut, ÜE esindaja, kes konkursist osa ei võta ja kooliväline esindaja.
11. Parima videoklipi autoritele on mõlemas valdkonnas peaauhinnaks 250 eurot.
12. Võitjate nimed avaldab korraldaja hiljemalt 20. aprillil koduleheküljel www.eava.ee ning informeerib võitjaid e-posti teel. Võitjaid autasustatakse 20.aprillill toimuval akadeemia aastapäeva aktusel.
13. Videoklipi esitamisega kinnitab esitaja, et omab kõiki videoklipiga seotud autoriõigusi ning tal on olemas kõik videoklipi tegemisega seotud load (sh videoklipis osalevate isikute luba nende filmimiseks).
14. Korraldaja võib edaspidi kõiki esitatud videoklippe osaliselt või täielikult ilma autoriga kooskõlastamata kasutada enda tutvustamiseks ja reklaamimiseks nii Eestis kui ka välismaal ilma videote eest lisatasu maksmata.