Uurimistööde kaitsmine

9.06.2011Auditoorium: 231

Esimees:  Teo Krüüner, erukindralmajor, volitatud insener- Eesti Lennuakadeemia, lennukoolitusosakonna koolitusjuht
Liikmed:   Jaak Umborg, PhD, volitatud lennundusinsener – Eesti Lennuakadeemia side- ja navigatsiooni osakonna juhataja
Kristi Seppa – Eesti Lennuakadeemia, lennukoolitusosakonna teooriakoolitusjuht


Õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilased11:00 – 11:30 Virko Koha „Nõo Reaalgümnaasiumi lennuklassi ja Eesti Lennuakadeemia (Tartu Lennukolledž) lõpetanud pilootide tööhõive“
Juhendaja: Mart Enneveer, PhD
Oponent: Artur Rodionov

11:30 – 12:00 Reinold Käsik „Eesti Lennuakadeemia sisseastumiskatsete ja testide järjekorra mõju isiksuse küsimustike vastustele“
Juhendaja: Aavo Luuk, PhD
Oponent: Eiko Kivisik

12:00 – 12:30 Kaarel Lapimaa „Olmeelektrooniliste seadmete elektromagnetilise ühildatavuse probleemid lennuvahendi pardal“
Juhendaja: Jaak Umborg, PhD
Konsultant: Veiko Leps
Oponent: Märt Soplepmann

12:30 – 13:00 Rauno Tillmann „Lennutreeningseadmete kasutamine Eestis“
Juhendaja: Lauri Laasik
Oponent: Ott Tahk


Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilane13:00 – 13:30 Toomas Välja „ADS-B ja multilateraalsed seiresüsteemid“
Juhendaja: Jaak Umborg, PhD
Konsultant: Veiko Leps
Oponent: Margus Koger

13:30 – 14:00             KOKKUVÕTTED