Uuendus lennuliiklusteeninduse eriala vastuvõtus

Alates käesolevast aastat kasutame lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijate kutsesobivuse hindamisel arvutipõhiseid kutsesobivusteste (FEAST i.k. First European Air Traffic Controller Selection Test Package, e.k. esimene Euroopa lennujuhtide valiku testi pakett).

FEAST testide pakett on professionaalne ja kõige kaasaegsem veebipõhine testimissüsteem, mida kasutatakse paljudes Euroopa riikides lennujuhi õpilaste valikul. FEAST on teenus, mida osutab EUROCONTROL, Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon. FEAST testide pakett aitab lennuliiklusteenindust osutaval organisatsioonil leida õppekohtadele kõige sobivamad kandidaadid. Üks eesmärke on vältida nii palju kui võimalik õppetööga  mitte toime tulekut. See on nii õppija kui organisatsiooni huvides.

Oluline uuendus seisneb ka selles, et FEAST teste on võimalik sooritada juba enne sisseastumisperioodi algust alljärgnevatel kuupäevadel:

22. märts, 23.märts, 20.mai ja 14.juuni 2011.

Selle võimaluse kasutamiseks tuleb soovijail end registreerida FEAST koordinaatori juures

e-posti aadressil: katrin@eava.ee.

Rohkem infot FEAST kohta leiate

http://www.eava.ee/wp-content/uploads/2011/01/FEAST-tutvustus_veebipõhine.pdf.

Lennuliiklusteeninduse erialast huvitatutele soovitame tutvuda www.lennujuht.ee vahendusel lähemalt lennujuhi elukutsega.