Üliõpilaste uurimistööde konkurss

Sel aastal jätkab Eesti Lennuakadeemia head traditsiooni, mille raames võimaldatakse üliõpilastel ennast proovile panna - osaleda ELA üliõpilaste uurimistööde konkursil.

Konkursist võivad osa võtta Eesti Lennuakadeemia 1., 2., 3. ja 4. kursuse üliõpilased, iga üliõpilane võib esitada ühe uurimistöö ning tööl peab olema juhendaja ja osakonnajuhataja heakskiit.
Konkursi ajakava:
• 27.04.2012 – üliõpilaste uurimistööde laekumise tähtaeg. Töö tuleb esitada elektrooniliselt ja paberkandjal.
• 04.05.2012 – konkursikomisjoni nõupidamine: kandidaatide esinemine, laekunud uurimistööde hindamine, konkursikomisjoni otsuse tegemine ning tulemuste väljakuulutamine.
Nõuded uurimistööle:
• iseseisev uurimus lennundusvaldkonnas;
• töö maht vähemalt 20 lk;
• uurimistöö peab olema vormistatud vastavalt ELA lõputööde vormistamise juhendile. Juhend on kättesaadav ELA Moodle’i keskkonnas õppeaine "Üliõpilastööde koostamise metodoloogia" all.
Uurimistööde konkursi kriteeriumid:
• uurimisteema aktuaalsus;
• uurimistulemuste ja lahenduste uudsus;
• uurimistöö vastavus püstitatud eemärkidele;
• uurimistöö vormistamise korrektsus;
• uurimistöö esitlemise oskus;
• uurimistöö tulemuslikkus (tulemuste rakendatavus).

Konkursi võitjaid (I, II, III koht) autasustatakse.

Nagu alati, auhinnad on ASi Estonian Air poolt!

Küsimused üliõpilaste uurimistööde konkursi kohta ning valminud tööd esitada Allan Nõmmikule: e-post: allan.nommik@eava.ee