Tartu Lennujaam 65

Eile, 15. mail täitus 65 aastat Tartu Lennujaama loomisest. Sel puhul on lennujaama II korruse reisijate terminalis üleval fotogalerii.

Tartu Lennujaama ajaarvamise alguseks loetakse 15.05.1946.a. Lennujaama ülemaks määrati Jevgeni Agejenko.

Esimesteks lendudeks olid peamiselt sanitaarlennud, mis  sooritati PO-2 tüüpi lennukitel. Ka postivedu Tartu ja Tallinna vahel sooritati samadel lennukitel.

Esimese lennuki saabudes värvati tööle lennutehnik ja sidemehed ning teised ohutuks lennutegevuseks vajalikud spetsialistid. Lennujaama hoone asus põllu serval talumajas, lennutegevus toimus samas naabruses asuval põllul.

1975. aastal hakati projekteerima lennurada koos perrooni ja ruleerimisteedega. 1978.a. oli see valmis ning avati lennuliinid Tartu-Moskva, Tartu- Leningrad. Reisijate teenindamiseks projekteeriti jaamahoone, mis pidi valmima 1980.aastaks, aga seoses olümpiale keskendunud ettevalmistustega Tallinnas, valmis jaamahoone 1981.a. suvel. Perspektiiviga rajatud jaamahoone läbilaskevõime tunnis oli 100 inimest. Tartu- Simferoopoli lendudel läbis jaamahoone päevas 60-70 inimest. Tartu lennuväljale lennurada projekteerides peeti silmas ka suuri ning mahukaid põllumajandustöid, mille baas asus Tartus.

Seoses Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega kadusid ära Moskva doteeringud ja piletihindasid oli vaja tõsta. Inimesed aga ei olnud maksujõulised, et lennutransporti kasutada.  Jäid kiireloomulised sanitaarlennud, mille tingis Tartu arstide kõrge professionaalne tase.

Tartu lennuvälja tegevust mõjutas ka 1992.a. avatud Nõo lennundusklass, mille õppebaas asus Tartu   lennuväljal.  Esialgu õppisid lennuklassi tulevased piloodid lendama AN-18-ga, aga et see oli üsna kulukas,  siis sõlmiti leping Rootsi lennukooliga, mis andis siia oma Cessnad.

Lennujaama 50 aasta juubeliks oli lennurada ja navigatsiooniseadmed vananenud, kuid kannatasid veel remonti. Nimelt oli kõrgemal pool võetud seisukoht, et Tartusse pole lennujaama vaja ja ka  lennukoolitust saab välismaal. Tänu entusiastlikele lennundustöötajatele käivitus  lennukoolitus 1993.a. asutatud Tartu Lennukolledžis, mis andis lootust, et taasiseseisvunud Eestis hakkab pead tõstma uus põlvkond noori lennundusspetsialiste.

Aastatel 2008-2013 teostatakse Tartu lennujaamas põhjalikke rekonstrueerimistöid. 2008. aastal pikendati lennurada kuni 1799 meetrini, paigaldati uued lennuraja tuled CAT I ning teostati lennujuhtimistorni 360-kraadise ringnähtavusega juurdeehitus. Sellesse ajavahemikku planeeriti paigaldada navigatsiooniseadmed ILS CAT I kursile 26 ja DME ja raadiomajakad, rekonstrueerida reisiterminal, ehitada õhusõidukite hooldehall ja hooldetehnika garaaž. Rekonstrueerimistööde tulemusena tagab Tartu lennujaam rahvusvaheliste regulaarlendude teostamise vastavalt esitatud nõuetele. Tänaseks on osa planeeritud tööd lõpule viidud.

Lisaks õppelendudele on Tartu lennujaam tähtis riikliku lennunduse operatiivülesannete täitmiseks regioonis, VIP ja taksolendudeks, samuti regiooni arenguks.

10. detsembril 2009 avati  Tartu Lennujaama renoveeritud reisiterminal, millega tähistati lennujaama ulatuslike rekonstrueerimistööde ühe vaheetapi lõppemist. Samas jätkatakse lennujaama arendust  Euroopa Liidu fondide toel .

Tartu Lennujaama on eri aegadel  juhtinud peamiselt Raadi sõjaväelennuväljaga seotud lennunduse personaalpensionärid. Edaspidi võtsid juhtimisest osa ka juba eestlastest lennundusspetsialistid nagu Priit Lõuk, Lui Jaanson, lennunduse grand old man OttoTaur.

Alates 1978. aastast juhtis Tartu lennujaama Rein Mark. 2010. aasta alguses andis ta  juhtimise edasi Margo Mudale, kellel on varasem rahvusvahelises kontsernis töötamise kogemus.