Täiendusõppe koolitus raadioside- ning navigatsioonisüsteemide käitajatele

Toimumise aeg: 11 – 15. juuni 2012.a.

Sihtgrupp

Koolitusest osalema oodatakse neid, kelle töö on seotud traadita side seadmete paigaldamise, kasutamise ja hooldusega. Koolitusprogramm kohendatakse lähtuvalt osalejate ettevalmistuse tasemest.

Koolituse sisu

Käsitletakse sidesüsteemide sõlmede  mõju raadioside kvaliteedile ning  viiakse läbi süsteemi parameetrite praktilisi mõõtmisi. Koolitus toimub kaasaegse mõõteriistapargi ja infotehnoloogilise varustatusega side- ja navigatsioonisüsteemide laboris.

Õppetöö põhivormiks on iseseisev töö laboris, millele eelneb lühike loengutsükkel, kus värskendatakse füüsika, elektri-  ja raadiotehnika alaseid teadmisi ning demonstreeritakse  praktilisi eksperimente.

Seadmete ja nähtuste käsitlemisel on rõhuasetus füüsikalise tööpõhimõtte selgitamisel.

Koolituse tulemus

Kursuse läbinud on täiendanud oma teadmisi sidesüsteemide, oskavad kasutada  kaasaegseid põhilisi raadiomõõteriistu,  teavad, kuidas mõõteseadmeid ühendada arvutiga, oskavad mõõta side- ja navigatsioonisüsteemide ja nende sõlmede ( antennid, fiidrid, vastuvõtja, saatja jms ) põhiparameetreid. On teadlikud üha aktuaalsemaks muutunud  elektromagnetilise ühildavuse probleemidest - suurenenud side- ja muu kasutusel oleva  raadioelektroonika aparatuuri hulk  on suurendanud radiohäiretest tingitud probleeme raadiosides ja -navigatsioonis.

Koolituse teemadsidesüsteemi struktuurskeem; raadiolainete levi; hajutatud parameetritega süsteemid (liinid, lainejuhid, öösresonaatorid); antenni põhitüübid ja tööpõhimõte. Takistuste sobitamine. Elektromagnetiline ühildatavus – kuidas hinnata ja parandada raadioside kvaliteeti häireallikate olemasolu korral. Raadiokanali kvaliteedi hindamine signaali võimsuse bilansi järgi  (Link budget calculation).

Praktilised tööd: ostsilloskoobi, spektraalanalüsaatori, signaal- ja funktsionaalgeneraatori  tööpõhimõte, kasutamine.

Antenni häälestamine, antennifiidri parameetrite määramine; saatja-vastuvõtja põhiparameetrite määramine; navigatsioonisignaali simuleerimine.

Kursuse edukalt läbinutele antakse tunnistus täienduskoolituse õppekava omandamise kohta.

Kursuse läbiviijad:  Kalev Märtens, Jaak Umborg

Kursuse maht: 5 päeva (esmaspäevast reedeni), 36 akadeemilist tundi, millest 2 tundi on tagasiside saamiseks ja kursusel omandatud teadmiste ja oskuste testimiseks.

Koolituse maksumus: 590 eur