Täienduskoolitus "Lennuliikluse korraldus"

Lennuliiklusteeninduse AS on koostöös Eesti Lennuakadeemiaga korraldamas töötajatele täienduskoolitust "Lennuliikluse korraldus".

Kursust "Lennuliikluse korraldus" korraldame Lennuliiklusteeninduse AS-i töötajatele kolmandat korda. Samasugune koolitus on läbi viidud ka 2006. ja 2009. aastal. Õppeprogramm on välja töötatud Eurocontrol'i juhendmaterjali Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training Annex 1 põhjal. Kursus on mõeldud eelkõige lennuliikluse korraldamisega tegelevate ettevõtete töötajatele. Programmi läbimisel omandatakse lennuliikluse korraldamise algteadmised.  Kursusel käsitletavad teemad on:

1. Lennundusseadusandlus ja -organisatsioonid
2. Lennuliiklusteenindus
3. Lennuväljad
4. Navigatsioon
5. Aerodünaamika ja õhusõiduki ehituse alused
6. Lennujuhtimises ja lennuteabeteeninduses kasutatavate seadmete tööpõhimõtted
7. Lennuteabeteenindus
8. Meteoroloogia
9. Inimtegur lennunduses
10. Kvaliteedijuhtimissüsteem ja lennuohutusjuhtimissüsteem

Kursuse täpsem õppekava asub siin.

Õppetöö toimub loengute vormis sagedusega  2-3 päeva nädalas. Esimene õppepäev on 28. septembril. Kursuse kestvus on 4 kuud, õppetöö lõpp on planeeritud jaanuarikuu lõpuks.

Tunniplaan september-oktoober asub siin.

Õppetöö toimub Lennuliiklusteeninduse AS ruumides aadressil Kanali tee põik 3  Rae küla Rae vald.

Pakume võimalust osaleda koolitusel ka teiste lennundusettevõtete töötajatel. Võimalik on läbida terve kursus või osaleda sobiva teema loengutel. Osalemine on tasuline.

Huvi korral palume võtta ühendust:
Anu Vare
Lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht
avare@eava.ee

tel 7448 212, alates oktoobrist 7448 124
mob 5156106