Sügisest alustab õpet 58 tulevast lennundusspetsialisti

Lennuakadeemia vastuvõtuprotsess on lõppenud, 24. juuliks pidid kõik vastu võetud üliõpilaskandidaadid kinnitama on õppimatuleku. Septembrist alustab viiel erialal lennundusõpet 58 uut üliõpilast. 

Kuigi Eesti Lennuakadeemia vastuvõtutingimused erinesid eelmise aasta omadest, siis probleeme avalduste esitamistega ei esinenud. Rakenduskõrgharidusõppesse laekus viiele erialale kokku 187 avaldust.

Üldkonkurss oli 2017. aastal suurem kui möödunud aastal: sellel aastal esitati keskmiselt 4,25 avaldust kohale, 2016. aastal 4,08 avaldust kohale. Eelmisel aastal võeti vastu 57 uut üliõpilast, sellel aastal on vastu võetavaid 58.

Erialade lõikes on vastu võetud üliõpilasi vastavalt:

  • lennuliiklusteenindus: 6 inimest;
  • õhusõiduki juhtimine: 11 inimest;
  • lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid: 6 inimest;
  • lennundusettevõtte käitamine: 15 inimest;
  • õhusõiduki ehituse ja hooldus: 20 inimest.

"Kolmel erialal, milleks olid lennundusettevõtte käitamine, õhusõiduki ehitus ja hooldus ning õhusõiduki juhtimine, suurendasime vastuvõtuarvu piirarvuni, kuna sobivaid kandidaate oli piisavalt," kommenteeris õppeosakonna juhataja Signe Vanker.

Uute üliõpilaste jaoks algab õppeaasta avaaktusega 1. septembril kell 13.00, 4. septembril toimub kohanemispäev koos infotundidega ning õppetöö algab 5. septembrist.