Stipendiumikonkursside tulemused

Autor: Karine Mandel, rahvusvaheliste suhete spetsialist

Mai alguses kuulutas Tartu Kultuurkapital välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i, Panaviatic AS-i, Fort Aero AS-i ja Otto Tauri stipendiumide eraldamiseks. Tulemused on selgunud ja stipendiumide üleandmine toimus 20. juunil Eesti Lennuakadeemia pidulikul lõpuaktusel. 

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi rahastab Lennuliiklusteeninduse AS ning välja anti kaks stipendiumi väärtusega 750 eurot. Stipendiumidele oli õigus kandideerida lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2. aasta üliõpilastel. Taotluste hindamisel võeti aluseks saadetud avaldus, CV, õppetulemused ja essee. Komisjon otsustas, et stipendiumi saavad Mariliis Õun, kes kirjutas teemal "Kellele on vaja eestikeelset lennundusterminoloogiat?"ja Anne-Liis Tuusis, kelle töö kandis pealkirja "Mehitamata õhusõidukite kasutusele võtmine Eesti tsiviillennunduses - kuidas tagada ohutus?".

Üle anti ka Otto Tauri fondi stipendium, mille väärtus on 400 eurot. Kandidaate oli sel korral 14 ja konkurss oli tihe. Kandidaatidel tuli esitada CV ning avaldus, milles deklareeriti stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus. Peale põhjalikku ja pikka kaalumist leidis stipendiumikomisjon, et stipendium eraldatakse tulevasele 4. kursuse lendurile Kaarel Lapimaa.

Panaviatic AS-i stipendiumid on mõeldud õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilastele ning ühe stipendiumi suurus on 350 eurot. Konkursil kandideerimiseks oli vajalik esitada stipendiumitaotlus, CV ning essee, lisaks arvestati ka õppetulemusi. Vastavalt stipendiumikomisjoni otsusele eraldati stipendiumid üliõpilasele Margus Sammelsaar, kes kirjutas teemal "Eetilised dilemmad õhusõiduki ehituses ja hoolduses" ning üliõpilasele Karl Terrence Toome, kelle esitatud essee kandis pealkirja "Töö ja õppepraktika seostest kogemuste omandamisel".

Esimest korda anti välja Fort Aero AS-i stipendium, mis on mõeldud õhusõiduki juhtimise eriala vähemalt 2. aasta üliõpilastele. Ka sel stipendiumikonkursil osalemiseks tuli üliõpilastel esitada avaldus, CV ja essee valitud teemal. Stipendiumikomisjon leidis, et 12 kandidaadist parim oli 4. kursuse üliõpilane Reinold Käsik, kes kirjutas teemal "Kes on hea kapten“, kes pälvis 700 eurot.

2013/14. õppeaasta kevadsemestri stipendiumide kogumaht oli 3300 eurot. Eesti Lennuakadeemia ja ELA fond õnnitlevad kõiki stipendiaate ja tänavad teisi kandidaate konkurssidel osalemise eest! 

Täname ka sponsorite esindajaid Tanel Rautitsat Lennuliiklusteeninduse AS-ist, Anti Puutsat Panaviatic AS-ist, Mart Lubit Fort Aero AS-ist ja Otto Tauri perekonda, kes stipendiumid üle andsid.