Selgunud on stipendiumikonkursside tulemused

Mai alguses kuulutas Tartu Kultuurkapital välja konkursid Eesti Lennuakadeemia fondi LLT AS-i ja Otto Tauri stipendiumide jagamiseks. Nüüdseks on tulemused on selgunud ja stipendiumide pidulik üleandmine toimub akadeemia lõpuaktusel, 14. juunil 2013. aastal. 

AS-i LLT stipendiumi rahastab Lennuliiklusteeninduse AS ja välja antakse kaks stipendiumi väärtusega 750 eurot. Stipendiumidele oli õigus kandideerida lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilastel. Konkursile laekus 7 taotlust, mille hindamisel võeti aluseks üliõpilaste poolt saadetud avaldused, CV-d, õppetulemused ja esseed.  Komisjon otsustas, et stipendiumi saavad:

  • Triin Kuusemets;  
  • Kristin Vodja.

Otto Tauri nimelise õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilastele mõeldud stipendiumi suurus on 350 eurot ning konkursil kandideerimiseks oli vajalik esitada stipendiumitaotlus, CV ning stipendiumi kasutamise eesmärk, lisaks arvestati ka õppetulemusi ning üliõpilase motiveeritust. Kandideerijad oli ühtekokku 6 ning peale põhjalikku kaalumist otsustati stipendium eraldada:

  • 3. kursuse üliõpilasele Reinold Käsik.

Eesti Lennuakadeemia fondist antakse sel kevadel samuti välja Roland Karlssoni nimeline stipendium, millega tunnustatakse parima lennuohutusalase lõputöö koostanud ja kaitsnud Eesti Lennuakadeemia üliõpilast. 639.12-eurose (10 000 krooni) stipendiumi pälvis:

  • õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilane Ain Siimsaare, kes kaitses hindele "suurepärane" oma lõputöö teemal "Lähenemisel valedest otsustest tingitud lennuõnnetused ja -intsidendid".

Eesti Lennuakadeemia ja ELA fond õnnitlevad kõiki stipendiaate ja tänavad teisi kandidaate konkurssidel osalemise eest! 

Karine Mandel
Eesti Lennuakadeemia