ELA Fond annab sel sügissemestril välja 7 stipendiumit - konkursid on avatud

Oktoobrikuu jooksul saab kandideerida ELA Fondi stipendiumidele. 2017. aasta sügissemestri stipendiumifondi kogumaht on 4980 eurot. 

Avaldusi stipendiumide taotlemiseks saab esitada kuni 1. novembrini 2017. Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Erialad ja stipendiumid:

 • ATS (lennuliiklusteenindus) - Lennuliiklusteeninduse AS stipendium (4 tk);
 • CNS (side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine) - ASi Tallinna Lennujaam stipendium (1 tk);
 • PIL (õhusõiduki juhtimine) - Fort Aero AS stipendium (1 tk);
 • AM (lennundusettevõtte käitamine) - ASi Tallinna Lennujaam stipendium (1 tk).

ASi Tallinna Lennujaam stipendium 

ASi Tallinna Lennujaam stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia vähemalt 3. kursuse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise või lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada: 

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest: „Innovatiivne ja jätkusuutlik lennujaam“; „Kliendikeskne ja digitaalne reisiterminal“; „Uute tehnoloogiate kasutusele võtmine reisiterminali teenustele mõeldes“. 

Stipendiumifond on 1280 eurot, millest antakse välja üks 640-eurone stipendium side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala üliõpilasele ning üks 640-eurone stipendium lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilasele. 


Lennuliiklusteeninduse ASi stipendium

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest: „Mina ja ..." (Eesti Lennuakadeemia, (eesti) lennundus vmt). Vabam teema, milles kirjutaja ise seostaks enda või oma tegevuse/rolli mingi omavalitud lennundusvaldkonnaga, esitaks ideid, mida võiks lennunduse arendamiseks mingis valdkonnas ära teha; „Mehitamata ja mehitatud lennuliikluse koostoimimine kontrollitud õhuruumis − soodustajad ja takistajad“.

Stipendiumifond on 3000 eurot, millest antakse välja neli 750-eurost stipendiumi.


Fort Aero ASi stipendium

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise lennukipiloodi erialale spetsialiseerunud üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee (3 lk A4) teemal „Kahe piloodi asemel ühe piloodiga lendamise kitsaskohad tuleviku lennunduses“.

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja üks stipendium. 

Kandidaatide kinnituse õppimise kohta ja õppetulemuste väljavõtte saadab SA-le Tartu Kultuurkapitalil Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Nimelise stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada e-ankeet taotluse lingil (Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond, lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium).

Stipendiumide statuudid leiab siit.

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

Lisainfo: tel 744 1500, e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee


Aktiivset ja edukat kandideerimist!

Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee