Avatud on konkursid Tallinn Airport GH, Fort Aero ja Otto Tauri stipendiumidele

Lennuakadeemia üliõpilased saavad maikuu jooksul kandideerida ELA fondi ja Otto Tauri fondi stipendiumidele. Stipendiumifondide kogumaht on 1840 eurot.

Kuni 1. juunini 2017 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi ASi Tallinn Airport GH, ASi Fort Aero ja Otto Tauri tulevaste lendurite stipendiumi taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.


ASi Tallinn Airport GH stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte käitamise ning lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala vähemalt 3. kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
  „Kaks miljonit reisijat aastas – mitu maapealse käitluse teenindusfirmat on optimaalne?“;
  „Milline peaks olema lennundusmaastik Eestis, et näeksin ennast töötamas õpitud alal?“;
  „Kas lennufirmad peaksid teeninduse sisse ostma?“;
  „Kes ja kuidas laadib meie lennukeid?“.

Välja antakse üks 640 euro väärtuses stipendium.


Fort Aero AS-i stipendium 

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise lennukipiloodi erialale spetsialiseerunud üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (1-2 lk A4) järgmisel teemal: „RNP lähenemised - ohud ja eelised”.

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium.

Stipendiumide taotlemise e-ankeet asub siin. Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, missuguse ettevõtte stipendiumit taotletakse. Näiteks: ELA fond AS Tallinn Airport GH Lennujaam stipendium.

Otto Tauri nimeline stipendium

Otto Tauri nimeline stipendium on suunatud kõikidele Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilastele.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita nimelise stipendiumi ankeet koos järgnevate lisadega:

 • CV;
 • stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Välja antakse üks 500 euro väärtuses stipendium.

Stipendiumi taotlemise e-ankeet asub siin. Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on Otto Tauri fond

Kõik kinnitused kandidaatide üliõpilasstaatuse ja õppetulemuste kohta väljastab SA-le Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia õppeosakond. Kandidaadid ei pea taotlusele õppetulemuste väljavõtet lisama.

 • Tutvu ka stipendiumi statuutidega.
 • Lisainfo: tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee.

* Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu.