Esita taotlus ajateenistusse asumise aasta valimiseks üliõpilasena

Keskhariduse omandamise aastal Eesti kõrgkooli astudes on teil õigus valida kalendriaasta, millal ajateenistusse asuda. Taotluse leiate Kaitseressursside Ameti kodulehelt http://www.kra.ee/taotlused/, taotlusvorm nr 4. Taotlusi saab esitada 1. juulist 15. septembrini. 

Taotlust esitades pidage silmas, et:

  • Ajateenistusse asumise kalendriaasta valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta 15. septembril, kusjuures valitud aasta ei või olla hilisem eriala nominaalajaga lõpetamise aastast.
  • Ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates, kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saate 23-aastaseks.
  • Teil on kohustus valitud aastal ajateenistusse asuda ka siis, kui Te ei ole selleks ajaks õpinguid lõpetanud.  
  • Teie valik ajateenistusse asumise aja osas on siduv ja amet kutsub Teid valitud aastal ajateenistusse. 
  • Kui taotlete kõrgkoolilt ajateenistuse läbimiseks akadeemilist puhkust, siis Teie õppekoht säilib.