SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti Lennuakadeemia fondi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile

SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi  Eesti Lennuakadeemia fondi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile.

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 01.juuniks k.a. esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil koos järgnevate lisadega:

  1. CV

  2. essee (3 lk) ühel alltoodud teemadest:


  • Kaugjuhitava lennujuhtimistorni konseptsiooni rakendatavus Eesti lennuväljadel

  • Lennunduserialade koostöövõimalused Eesti Lennuakadeemia õppetöös

  • Keda doteerides saaks riik elavdada reisijate arvu kasvu regionaalsetel lennuväljadel

  • Minu ootused kõrgharidusreformile


Taotlusele ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta. Konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks  stipendiumi  a’ 750 eurot .

Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi statuuti vaata siit

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumid antakse üle juunis Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel.

Lisainformatsioon:
Karine Mandel, Eesti Lennuakadeemia tel 744  8121 mandel@eava.ee
Anne Evrecht, Tartu Kultuurkapital tel 744 1500 kultuurkapital@raad.tartu.ee

 
 
SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi  Otto Tauri nimelisele stipendiumile.

Otto Tauri nimeline stipendium antakse välja üks kord aastas ja sellele saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 01.juuniks k.a. esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu nimelise stipendiumi ankeedil, koos järgnevate lisadega:

  1. CV

  2. Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus

Taotlusele ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta. Konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumi suurus on 350 eurot.

 Otto Tauri nimeline stipendium antakse üle juunis Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel.

 

Lisainformatsioon
Anne Evrecht, Tartu Kultuurkapital tel 744 1500 kultuurkapital@raad.tartu.ee

http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=762&catid=1:uudised&Itemid=191

http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=763&catid=1:uudised&Itemid=191