Stipendiumikonkursside tulemused

SA Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia fondi  LLT AS-i stipendiumikonkursi tulemused 2010. a sügisel

Oktoobri alguses kuulutas ELA fond välja konkursi LLT AS-i, AS-i Tallinna Lennujaam ja Pühajärve stipendiumidele. Tulemused on selgunud ja stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia toimus 11. novembril 2010 Pühajärve lennunudusseminaril.

LLT AS-i stipendiumi rahastab Lennuliiklusteeninduse AS ja välja anti tavapäraselt kaks 10000-kroonist stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilased.

Stipendiumikonkursile laekus 3 taotlust.  Stipendiumikomisjon töötas koosseisus komisjoni esimees Eesti Lennuakadeemia rektor ja Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu esimees Jaan Tamm, komisjoni liikmed olid Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusorganisatsiooni lektor Kaie Peerna,  Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees Helmer Jõgi, Lennuliiklusteeninduse AS personalijuht Ere Keerig-Kont ja Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse koolitusorganisatsiooni koolitusjuht Anu Vare. Komisjon otsustas, et stipendiumi saavad Kea Toi ja Margit Mäsak.

AS-i Tallinna Lennujaam stipendiumi rahastab AS Tallinna Lennujaam ja sellenimelisena anti stipendiumi välja teist korda. Varasemalt rahastas AS Tallinna Lennujaam Pühajärve stipendiumi. Nagu varasemaltki, anti välja kaks 10000-kroonist stipendiumi. Statuudi kohaselt saavad stipendiumile kandideerida side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise ning lennundusettevõtte juhtimise erialade tudengid ja stipendiumid jaotuvad erialade vahel.

Stipendiumikonkursile laekus 2 taotlust side-ja navigatsioonisüsteemide käitamise erialalt ning 4 taotlust lennundusettevõtte juhtimise erialalt. Stipendiumikomisjon töötas koosseisus komisjoni esimees Eesti Lennuakadeemia jurist ja ELA fondi nõukogu liige Eve Leimann, Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees Helmer Jõgi, Lennuameti peadirektor Koit Kaskel, AS-i Tallinna Lennujaam personalijuht Katrin Kelder ja Eesti Lennuakadeemia õppeosakonna juhataja Signe Vanker. Tulevastest side- ja navigatsioonisüsteemide käitajatest pälvis stipendiumi Lauri Nassar ja lennundusettevõtte juhtidest pingelises konkurentsis Mariann Reppo.

Pühajärve stipendiumi antakse juba teist aastat välja eraannetajate annetuste ja fondi põhikapitali baasil teenitavate intresside arvel. Nagu eelmiselgi aastal, leidis fond ka seekord võimaluse ühe 10000-kroonise stipendiumi väljaandmiseks.

Stipendiumikonkursile laekus 8 taotlust. Stipendiumikomisjon töötas koosseisus komisjoni esimees Eesti Lennuakadeemia rektor ja Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu esimees Jaan Tamm, komisjoni liikmed olid Tartu Kultuurkapitali nõukogu esimees Helmer Jõgi, Lennuameti peadirektor Koit Kaskel, Eesti Lennuakadeemia jurist Eve Leimann ja Eesti Lennuakadeemia lennutehnilise koolituse osakonna koolitusjuht Jaanus Jakimenko. Stipendiaadiks valiti lennundusettevõtte juhtimise eriala üliõpilane Anton Õnnik.

Eesti Lennuakadeemia ja ELA fond õnnitlevad kõiki stipendiaate ja tänavad teisi kandidaate konkurssidel osalemise eest!

Eve Leimann
Eesti Lennuakadeemia jurist
ELA fondi nõukogu liige