Pühajärve XV lennundusseminar

11. ja 12. novembril toimub Pühajärvel järjekorras viieteistkümnes lennundusseminar.


Neljapäev,  11. november

10.30 -12.30 ELA  NÕUNIKE  KOGU  ISTUNG

12.30 -14.00  Osavõtjate registreerimine, majutamine

12.30 -13.30 Lõuna

13.30 -13.40 I. AVAMINE

Jaan Tamm ELA rektor Avasõnad

Ants Aaver ELA  prorektor, I päeva moderaator Seminari töökorra tutvustamine

13.40 -15.05 II. LENNUNDUSPOLIITIKA  EESTI  MAJANDUSRUUMIS

Paneeldiskussioon – moderaator: Jaan Tamm, ELA

Osavõtjad: Eero Pärgmäe, MKM, Andres Aruoja,  MKM, Koit Kaskel, Lennuamet, Andrus Aljas,  Estonian Air, Rein Loik, Tallinna Lennujaam, Tanel Rautits, LLTAS, Rein Porro

14.40 -15.00 Mart Vihmand, EAS, EAS-i roll ja võimalused kosmose- ja lennundusvaldkonna organisatsioonide ettevõtlussuunaliste tegevuste arendamisel

15.00 -15.05 Küsimused

15.05 -15.30 Kohvipaus

15.30 – 16.30  III. OHUTUSEST  MITME  KANDI  PEALT

15.30 – 16.00 Lex Rock Heemstra, Emirates, Effect of Culture on Human Factor

16.00 – 16.20 Madis Lembit, Tallink, Kommertslaevastiku osa lennundusega seotud merepäästes

16.20 - 16.30 Küsimused

16.30 - 19.10 IV.  RIIKLIKU  LENNUNDUSE ARENGUST MEIL JA MUJAL

16.30 – 16.45 Mark Trubok, Õhuvägi, Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse rakendamine ja selle mõjud lennundusettevõtetele

16.45 - 17.05 Joao Espinho, Õhuvägi, Estonian AF TACP General Description and Future Development

17.05 – 17.20 Ervin Kool, Õhuvägi, Lennubaasi infrastruktuuri arengud aastatel 2010/2011

17.20 -17.30 Küsimused

17.30 – 18.00 Kohvipaus

18.00 - 18.25 Eugeniusz Cieslak, National Defence Academy Warsaw, Aviation Development in Poland

18.25 – 18.35 Peter Kandrac, Technical University Košice, Aviation Education in Slovakia

18.40 -19.10 Tõnu Vaher, ELI, UAV tehnoloogia arengu võimalikkusest Eestis

19.10 -19.30 Küsimused   ja esimese päeva lõpetamine

19.30 - 20.15 Õhtusöök – järgneb vaba aeg

21.00 - 21.15 V. ELA fondi stipendiaatide  väljakuulutamine

KONKURSI AASTA TEGU EESTI LENNUNDUSES 2010 LAUREAADI VÄLJAKUULUTAMINE

21.25 - 01.00 Seltskondlik õhtuReede, 12. november
08.00 - 09.00 Hommikusöök


09.00 – 9.50 VI.  LENNULIIKLUSTEENINDUSEST

09.00 - 09.20 Tarmo Pihlak, LLTAS, Islandi vulkaanituha kriisist

09.20 – 09.40 Matts Anders Nyberg, Finnavia, NEAP and NEFAB – A regional strategic cooperation with an ambitious project to make it real

09.40 – 9.50 Küsimused

9.50 - 10.30  VII.  KOMMERTSLENNUNDUSEST

9.50 - 10.15 Rauno Parras, Estonian Air, Euroopa kommertslennunduse hetkeseis ja Estonian Airi lähitulevik

10.15 – 10.30 Ken Koort, Ott Harri Roosimaa, Panaviatic, Ärilennundusettevõtte loomise kogemusest

10.30 – 11.00 Kohvipaus

11.00 – 11.20 Mare Teichmann, TTÜ, Tööstressi ja läbipõlemise ohjamine

11.20 -12.45 VIII. ETTEVÕTETE JA LENNUAKADEEMIA  KOOSTÖÖST HEA  SPETSIALISTI  SAAMISE NIMEL

Paneeldiskussioon  - Ants Aaver, ELA, moderaator

Osavõtjad: Karl-Eerik Unt, ELA, Valeri Saar, Õhuvägi,  Mati Meos ELA nõunike kogu esimees, Üllar Salumäe, LLTAS, Tiit Kepp, TLJ GH, Ken Koort, Panaviatic


12.45 PÜHAJÄRVE SEMINARI  LÕPETAMINE

13.00 - 14.00 Lõunasöök


15th  PÜHAJÄRVE  AVIATION  SEMINAR

11 – 12 November, 2010


Thursday, 11 November

10.30–12.30 Session of EAVA Board of Councillors

12.30–14.00               Registration, accommodation

12.30–13.30 Lunch13.30–13.40 I   OPENING

Rector of EAVA Jaan Tamm Welcome address

Vice Rector Studies Ants Aaver moderator

Work organization at the seminar

13.40–15.05 II   AVIATION POLICY IN ESTONIAN ECONOMIC SPACE

Panel discussionmoderator Jaan Tamm (EAVA)

Participants: Eero Pärgmäe (Ministry of Economic Affairs and Communications (MEAC)), Andres Aruoja (MEAC), Koit Kaskel (ECAA), Andrus Aljas (Estonian Air), Rein Loik (Tallinn Airport), Tanel Rautits (Estonian ANS), Rein Porro

14.40–15.00 Mart Vihmand (Enterprise Estonia)

The Role and Possibilities of EAS for Developing Business Activities of Enterprises Engaged in Space and Aviation Industry

15.00–15.05 Questions

15.05–15.30               Coffee break

15.30–16.30 III   ABOUT SAFETY FROM DIFFERENT POINTS OF VIEW

15.30–16.00 Lex Rock Heemstra (Emirates Airline)

The Effect of Culture on Human Factors

16.00–16.20 Madis Lembit (Tallink)

Commercial Fleet Involvement in Aircraft SAR

16.20–16.30 Questions

16.30–19.30 IV   DEVELOPMENT OF NATIONAL AVIATION IN ESTONIA AND ABROAD

16.30 – 16.45 Mark Trubok (Estonian Air Force)

Implementation of the National Defence Duty Act and Its Influence on Aviation

16.45–17.05 Joao Espinho (Estonian Air Force)

CAS, TACP and FAC

17.05–17.20                Ervin Kool (Estonian Air Force)

Development of Infrastructure of Ämari Airbase in 2010-2011

17.20–17.30 Questions

17.30–18.00 Coffee break

18.00–18.25 Eugeniusz Cieslak (National Defence Academy, Warsaw)

State Aviation in Poland. A Long Term Perspective

18.25–18.35 Peter Kandrac (Technical University, Košice)

Aviation Education in Slovakia

18.40–19.10 Tõnu Vaher (ELI Military Simulations)

UAV Technology Development. Opportunities in Estonia

19.10–19.30 Questions

Summary of the day

19.30–20.15 Dinner

Spare time

21.00–21.15 V HIGHLIGHTS OF THE YEAR 2010

Announcement of EAVA Fund Foundationers

Announcement of the Winner of the Contest “Accomplishment of the Year 2010 in Estonian Aviation”

21.25–01.00 Social eveningFriday, 12 November

08.00–09.00                Breakfast

09.00–09.50               VI   ABOUT AIR TRAFFIC SERVICES

09.00–09.20 Tarmo Pihlak (EANS)

Icelandic Ash in European Airspace

09.20–09.40 Matts Anders Nyberg (Finnavia)

NEAP and NEFAB

09.40–9.50                  Questions

9.50–11.20                  VII ABOUT COMMERCIAL AVIATION

9.50–10.15 Rauno Parras (Estonian Air)

The Current Situation in European Commercial Aviation and the Nearest Future of Estonian Air

10.15–10.30                Ken Koort, Ott Harri Roosimaa (Panaviatic)

Business Aviation in Europe and in Estonia

10.30–11.00                Coffee break

11.00–11.20 Mare Teichmann (Tallinn University of Technology)

Management of Stress and Burnout

11.20–12.45                VIII ABOUT COOPERATION BETWEEN AVIATION COMPANIES AND ESTONIAN AVIATION ACADEMY IN TRAINING SPECIALISTS FOR THE INDUSTRY

Panel discussion – Ants Aaver (EAVA), moderator

Participants: Karl-Eerik Unt (EAVA), Valeri Saar (Air Force),  Mati Meos (Chair of EAVA Board of Councillors), Üllar Salumäe (EANS), Tiit Kepp ( Tallinn Airport GH), Ken Koort (Panaviatic)


12.45 IX END OF PÜHAJÄRVE SEMINAR

13.00–14.00 Lunch

Thank you for attending the Seminar and have a safe trip home!