Pühajärve materjalid

Pühajärve lennundusseminari ettekanded

Ervin Kool, Õhuvägi – Õhuväe infrastruktuur
Eugeniusz Cieslak, National Defence Academy Warsaw – State aviation in Poland. A long term perspective
Joao Espinho, Õhuvägi – Estonian AF TACP General Description and Future Development
Ken Koort, Panaviatic AS – Business Aviation in Europe and Estonia
Lex Rock Heemstra, Emirates – The effect of Culture on Human Factors
Madis Lembit, Tallink – Kommertslaevastiku osa lennundusega seotud merepäästes
Mare Teichmann, TTÜ – Tööstressi ja läbipõlemise ohjamine
Mark Trubok, Õhuvägi – Mobilisatsioon ja teised riigikaitselised toimingud
Mart Vihmand, EAS – EAS-i võimalused Eesti kosmose- ja lennundustööstuse arendamisel
Matts-Anders Nyberg, Finnavia – NEAP and NEFAB – A regional strategic cooperation with an ambitious project to make it real
Rauno Parras, Estonian Air – Euroopa kommertslennunduse hetkeseis ja Estonian Airi lähitulevik
Tarmo Pihlak, LLTAS – Islandi vulkaanituha kriisist
Tõnu Vaher, ELI – UAV technology development opportunities in Estonia


Presentations from Pühajärve Aviation SeminarEugeniusz Cieslak, National Defence Academy Warsaw – State aviation in Poland. A long term perspective
Joao Espinho, Estonian Air Force – Estonian AF TACP General Description and Future Development
Ken Koort, Panaviatic AS – Business Aviation in Europe and Estonia
Lex Rock Heemstra, Emirates – The effect of Culture on Human Factors
Madis Lembit, Tallink – Commercial Fleet Involvement in Aircraft SAR
Mare Teichmann, Tallinn University of Technology – Management of Stress and Burnout
Mark Trubok, Estonian Air Force – Implementation of the National Defence Duty Act and Its Influence on Aviation
Mart Vihmand, EAS – The Role and Possibilities of EAS for Developing Business Activities of Enterprises Engaged in Space and Aviation Industry
Matts-Anders Nyberg, Finnavia – NEAP and NEFAB – A regional strategic cooperation with an ambitious project to make it real
Rauno Parras, Estonian Air – The Current Situation in European Commercial Aviation and the Nearest Future of Estonian Air
Tarmo Pihlak, LLTAS – Icelandic Ash in European Airspace
Tõnu Vaher, ELI – UAV technology development opportunities in Estonia