Projekt ELAR hange

Eesti Lennukakadeemia sai 20.07.2010 positiivse projekti rahastamise otsuse SA-lt Archimedes oma ettevõtetega koostöömeetme projektile "ELAR" toetuse summaga 3,5 m krooni.

Tegu on 3,5 aasta pikkuse projektiga, mille käigus arendatakse koostöös tööandjatega välja radaritehnoloogiat puudutavad õppetöö moodulid Eesti Lennuakadeemias ja projekti partnerkoolides Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Mereakadeemias. Projekti finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist.

ELA soovib hinnapakkumist ELAR projekti projektijuhi teenuse osutamiseks. Pakkumuskutse saamiseks palume kuni 5. augustini 2010 saata e-mail pr Signe Vankrile aadressile signe.vanker@eava.ee.

Lisainformatsioon:
Signe Vanker
signe.vanker@eava.ee
telefon: 7 448 110