Populaarseimaks erialaks on õhusõiduki juhtimine

6. juuli seisuga on Eesti Lennuakadeemias enim sisseastumisavaldusi esitatud õhusõiduki juhtimise erialale, täpsemalt 15,1 avaldust kohale. Suurt huvi on üles näidatud ka lennuliiklusteeninduse eriala vastu, kus hetkekonkurss on 10,1.

Tänavu on Eesti Lennuakadeemia viiele erialale esitatud avaldusi juba üle 450. „Kandideerijate arv kindlasti veel tõuseb, sest avaldusi saab esitada 16. juulini,“ täpsustas Eesti Lennuakadeemia teabeosakonna juhataja Liis Linn. Eelmise aasta avalduste arv kokku oli 569.

Arvestades kandidaatide suurt arvu ja tuginedes 2010/2011 õ/a vastuvõtueeskirjale otsustas vastuvõtukomisjon lubada lennuliiklusteeninduse, õhusõiduki juhtimise ja lennundusettevõtte juhtimise erialade riigieelarvelistele kohtadele edasi konkureerida kandidaatidel, kelle riigieksamite konkursipunktide summa teisendatuna ELA punktiarvestussüsteemi on vähemalt 20.

„Kandidaate, kelle summa on väiksem kui 20, teavitatakse SAIS-i või võimalusel ka telefoni teel käesolevast otsusest,“ sõnas vastuvõtukomisjoni sekretär Jekaterina Komarova.

Lisaks eelpool mainitud kolmele erialae õpetatakse Lennuakadeemias ka lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamist ning õhusõiduki hooldust. „Praeguse seisuga on nende erialade konkurss keskmiselt 6 avaldust kohale,“ lisas Linn.

Psühholoogilised katsed lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialade kandidaatidele toimuvad 19. – 22. juulil, millele järgnev individuaalne vestlus (kõikidel erialadel) ning augustis meditsiiniline kontroll.