Ühiselamukoha taotlemine

Eesti Lennuakadeemia tudengitele laieneb võimalus nii Eesti Maaülikooli kui Tartu Ülikooli külalisüliõpilasena ühiselamutesse kohataotluste esitamiseks. Tõendit selle kohta, et kandidaat on Eesti Lennuakadeemiasse vastuvõetav,  võib küsida õppeosakonnast alates 3.augustist. Tõendit TÜ ja EMÜ külalisüliõpilase staatuse kohta võib küsida ELA õppeosakonnast pärast 15. augustit. EMÜ ühiselamukohti on võimalik taotleda alates 8. augustist Tuglase 7 ja Kreutzwaldi 52 hoonetesse ning veel on võimalik esitada avaldusi TÜ Narva mnt 25 ja 27 ning Raatuse 22 ühiselamutesse. TÜ ühiselamutesse kohasoovijad peaksid esitama avalduse selle nädala jooksul. Hiljem esitatud avalduste puhul ei pruugi kohti jaguda.

Samas on majutusvõimalus ka Eesti Lennuakadeemia Ülenurme õppekeskuse kõrval asuvas ühiselamus. Täiendavat infot saab Jüri Luha käest tel 7 309 223 või juri.luha@eava.ee.