Pakume tööd turundus- ja kommunikatsiooniosakonna spetsialistile

Otsime oma meeskonda spetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on:

  • osalemine akadeemia turundus- ja kommunikatsioonitegevuste strateegilises planeerimises;
  • sisekommunikatsiooni süsteemi arendamine, sh sisekommunikatsiooni kanalite haldamine;
  • trükiste, reklaamide jmt koostamine ning kujundamine;
  • pressiteadete, artiklite, meediatekstide kirjutamine;
  • huvigruppide vastuvõtmine akadeemias ja vastava programmi läbiviimine;
  • meeskonna ja sisendi loomine gümnaasiumide ning karjääripäevade külastamiseks;
  • sisseastumiskampaania kokkupanemisel osalemine;
  • koostöö arendamine karjäärinõustajatega ja vastava koostöövõrgustiku loomine;
  • ürituste korraldamine akadeemias ja väljaspool (nt Eesti Lennupäevad).

Kandideerimise tähtaeg 3. august, tööleasumise aeg august-september. 

Nõuded kandidaadile jm leiad akadeemia töökuulutuste rubriigist