Osale videoloengute koostamisel

Eesti Lennundusselts annab sulle võimaluse rakendada oma lennundusalaseid teadmisi videoloengute koostamisel, aidates seeläbi populariseerida lennundust.

Kui sa tunned, et tahad oma lennundusalaseid teadmisi rakendada ja edasi anda, populariseerida lennundust ka nö tavainimeste seas ja anda panus lennunduse arengusse ning huviliste kaasamisse, siis on antud projekt just sinu jaoks.  Et otsustamist lihtsamaks teha, on välja toodud ka esmane teemade valik:

- lennundusajaloo ülevaade. 100 aastat lennundust
- sissejuhatus militaarlennundusvaldkonda
- sissejuhaus tsiviillennundusvaldkonda
- lennunduse uuemad tehnilised saavutused ja teadusliku mõtlemise suunad
- sissejuhatus kosmonautika valdkonda
- ülehelikiirusega lend
- nähtamatud lennukid
- hävitus ja hävitus-pommituslennukid
- luurelennukid
- pommituslennuvägi, starteegiline pommitaja
- mehitamata lennukid
- lennukikandjad
- muudetava tiivanoolsusega lennukid
- korduvkasutusega orbitaallennukid
- helikopterid
- aerodünaamika – miks lennuk õhus püsib

Loengute põhimaterjal projekteeritakse kaadritena PowerPointis või videotena seinale.
Loengu optimaalne pikkus 30 minutit.

 
Kolm head põhjust, miks kaasalüüa:

Teadmiste rakendamine ja edasiandmine;
Lennunduse populariseerimine;
Annad panuse lennunduse arengusse ning uute huviliste kaasamisse

 
Nii lihtne see ongi, näita üles huvi ja aktiivsust lennunduse vastu ning anna endale sobivast teemast teada Lennundusseltsi üldmeilile mtyl@eava.ee