Õppeosakonna juhataja Signe Vanker pälvis KVÜÕA rinnamärgi

Eesti Lennuakadeemia õppeosakonna juhataja Signe Vanker pälvis Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rinnamärgi.

Rinnamärk anti üle Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 95. aastapäeva aktusel.

KVÜÕA rinnamärk on õppeasutuse kõrgeim tunnustus, mille statuudi kohaselt autasustatakse märgiga:

  • KVÜÕA töötajaid nende pikaajalise ja tulemusliku teenistuse või töö eest pedagoogilisel, teadustööd toetaval või sõjateaduste alal, tugevdamaks ühtekuuluvustunnet.
  • Tsiviilisikuid ja kaitseväelasi väljaspool KVÜÕA-d selle arengule kaasaaitamise eest või tähelepanuväärse saavutuse eest Kaitseväele olulise tähendusega pedagoogilisel või sõjateaduslikul alal.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule.

Lisainfo:
Signe Vanker
õppeosakonna juhataja
744 8110
signe.vanker@eava.ee