Õppejõudude esindajad ELA nõukogus on selgunud!

20. mail 2010 toimusid  ELA nõukogusse õppejõudude esindajate valimised.
Hääletamistulemuste selgitamisel osales valimiskomisjon koosseisus: Ants Aaver (esimees), Eve Leimann, Tatjana Neborjakina, Merelle Zeiger.

Valimistulemuste põhjal on Eesti Lennuakadeemia 2010/2011. õa nõukogus õppejõudude esindajateks:

1. Jüri Krusealle, lennundusettevõtte strateegilise juhtimise professor
2. Karl-Eerik Unt, assistent (materjalid ja masinaelemendid)
3. Leho Roots, lennunduse navigatsiooni lektor.

Soovime jõudu uutele esindajatele!