Õhusõidukite hooldust võib lähitulevikus saada õppida ka kutseõppes  

Pressiteade
18.07.2017

Eesti Lennuakadeemia on välja töötanud õhusõiduki hooldustehniku V taseme kutseõppekava. Haridus- ja Teadusministeeriumile on esitatud taotlused õppe läbiviimise õiguse saamiseks ja õppekava registreerimiseks. Kinnituse saamise korral peaks õppetöö hakkama toimuma töökohapõhises vormis ning sellega soovitakse alustada 2018. aastal.

Praegu koolitatakse lennuakadeemias õhusõiduki ehituse ja hoolduse spetsialiste 4-aastase nominaalkestusega rakenduskõrghariduse õppekaval. Lõpetajad asuvad lennundusinseneri või insener-tehnikuna tööle enamasti õhusõidukite hooldusorganisatsioonidesse aga ka õhusõidukeid tootvatesse ettevõtetesse või jätkavad õpinguid magistritasemel. Kutseõppekava 2-aastane õppeperiood võimaldaks kiirema tööturule siirdumise ning pakuks ka erineva kvalifikatsiooni, kuna lõpetajad saaksid tehniku kutse.

"Lennundustehnikute kutseõpe on Euroopas laialt levinud ja ka Eesti lennundusettevõtete poolt kaua oodatud. Töökohapõhise tehnikute õppekava koostamisega loome uued ja paindlikumad võimalused nii õppuritele kui tööandjatele," kommenteeris Eesti Lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko kutseõppe loomise vajadust.

Lennundusettevõtted on andnud selge signaali, et lennundustehnilistest töötajatest on tööturul puudus. Samuti näitas Sihtasutuse Kutsekoda eestvedamisel 2016. a valminud OSKA raporti analüüs, et metalli- ja masinatööstuses on suurim kasvuvajadus just hooldustehnikute ja mehhatroonikute sektoris, sealhulgas õhusõidukite hoolduses.

Kutseõppetasemel õppijatena näevad lennuakadeemia ja tööandjad lisaks keskharidusega noortele ka varem kutsehariduse omandanud spetsialiste ning juba lennunduses töötavaid vastava erialase hariduseta  inimesi. Õpperühma suuruseks on planeeritud 20 inimest aastas ning õpe hakkaks toimuma Tallinnas ja enamasti ettevõtetes kohapeal.

Kutseõppekava rakendamist toetavad lisaks Eesti Lennuakadeemia nõunike kogule ka OÜ Aerohooldus, AS Magnetic MRO, OÜ Aeroskills, AS Panaviatic Maintenance, Nordic Aviation Group OÜ, Politsei- ja Piirivalveamet, Õhuvägi, Lennuamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning mitmed omavalitsused.

Õhusõiduki hooldustehniku õppekava väljaarendamisel on lähtutud põhiliselt tööandjatelt tulnud sisendist ja Euroopa Komisjoni määrusest nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta.

Praegu koolitab Eesti Lennuakadeemia lennundusspetsialiste viiel rakenduskõrghariduse õppekaval, mille nominaalne õppeperiood on neli aastat. Lõpetamisel omandatakse rakenduskõrghariduse diplom, mis võimaldab õpinguid jätkata magistritasemel. 2013.-2015. a vilistlasuuring näitas, et kõik akadeemia lõpetajad töötavad, neist ligi 80% lennunduses.

Lisainfo:
Jaanus Jakimenko, rektor
jaanus.jakimenko@eava.ee, tel 744 8101

Teate koostaja:
Karine Mandel, välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist
karine.mandel@eava.ee