Magnetic MRO pakub ühele üliõpilase tasuta tüübikoolitust

2017. a suve lõpus sõlmisid Magnetic MRO AS ning Eesti Lennuakadeemia koostöölepingu, mille järgi korraldatakse igal aastal konkurss, et pakkuda ettevõttes ühele õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava üliõpilasele tasuta koolituskohta vabalt valitaval õhusõiduki tüübikoolitusel.

Tasuta koolituskohale võivad kandideerida kõik lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava üliõpilased, kes on läbinud õhusõiduki hoolduse baaskoolituse. Tasuta koolituskoha pakkumise eesmärgiks on üliõpilaste tunnustamine õpitulemuste eest ning õpimotivatsiooni tõstmine.

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 3. juuniks 2018 esitada järgmised kandideerimisdokumendid:

  • konkursi taotlus, millele juurde lisada
  • CV;
  • soovituskiri praktikaettevõttest, kus on sooritatud erialapraktika;
  • ingliskeelne essee teemal „Miks mulle õhusõiduki tüübikoolitus?“ (1-3 lk).

Pärast kandideerimisdokumentide läbivaatamist läbivad kandidaadid komisjoniga suulises või kirjalikus vormis intervjuu.

Konkursi võitnud üliõpilasele on õhusõiduki tüübikoolitusel osalemine tasuta, kuid osalemisega kaasnevad lisakulud tuleb ise katta. Koolitus toimub aasta jooksul alates konkursi võitmisest. 

Tutvu lähemalt ka konkursi põhimõtete ja tingimustega.

Lisainfo:

Karine Mandel
välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist
e-post karine.mandel@eava.ee, ruum B101