Mine Erasmus+ õpirändega välismaale õppima

Erasmus+ õpirände programmiga saavad lennuakadeemia tudengid õpingute ajal maksimaalselt 12 kuu jooksul:

  • väliskõrgkoolis õppida;
  • välismaal praktikat teha;
  • äsjalõpetantute praktikat teha;
  • kõike seda teha (näiteks esmalt 5 kuud õppida, siis 4 kuud välispraktikal käia ja pärast lõpetamist veel 3 kuud äsjalõpetanute praktikat teha). 

15. märtsini saab esitada Erasmus+ toetuste taotlusi väliskõrgkoolis õppimiseks! Taotlus ja vabas vormis motivatsioonikiri tuleb esitada nii 2019/2020. õa sügis- kui kevadsemestri välisõpinguteks. Välispraktika toetuste vastuvõtt toimub aastaringselt. 

Õpinguteks mõnes meie välispartnerkõrgkoolis on ette nähtud 3-12 kuud ja praktika sooritamiseks Euroopa riikides/partnerkõrgkoolis 2-12 kuud. Sõltuvalt sihtriigist katab Erasmus+ toetus valdavalt kõik kulud, kuid siiski tuleb arvestada sellega, et elukallidus on riikides erinev ja veidi tuleb ka ise juurde panustada. Rohkem infot Erasmus+ kohta: lennuakadeemia.ee/tudengile/erasmus.

Pärast 15. märtsi toimuvad toetuse taotlejatega vabas vormis vestlused (vaadatakse üle huvipakkuvad koolid, õppeained ja õpingute kombineerimise võimalused). Kui toetusi jääb üle, siis korraldatakse sügisel lisakonkurss.

Akadeemial on hetkeseisuga 19 partnerkõrgkooli 16 Euroopa riigis.

Mõned soovitused erialade kaupa:

  • lennuliiklusteenindus: Slovakkia, Holland, Prantsusmaa, Leedu, Soome (Haaga-Helia)
  • õhusõiduki juhtimine: Slovakkia, Leedu, Holland, Prantsusmaa  
  • lennundusettevõtte käitamine: Soome (Porvoo), Holland, Iirimaa, Belgia, Leedu, Poola, Prantsusmaa
  • õhusõiduki ehituse ja hoolduse spetsialiseerumine: Iirimaa, Tšehhi, Bulgaaria, Holland, Leedu, Saksamaa
  • lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise spetsialiseerumine: Hispaania, Bulgaaria, Holland, Leedu, Prantsusmaa, Soome (Jyväskylä)

Soovitused on vabatahtlikud ja informatiivsed ning tehtud lähtuvalt väliskõrgkoolide õppekavadest ja pakutavatest ainetest. Valiku teed aga lõpuks ikka Sina ise!

Abi võib olla ka juba Erasmust kasutanud ELA tudengite muljetest ja blogidest!

Taotluse ja motivatsioonikiri edasta e-postiga aadressil karine.mandel@eava.ee  või vii ruumi B101.

Lisainfo:
Karine Mandel
Välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist