Meteoroloogiapäev

Täna, 23. märtsil tähistatakse ülemaailmset meteroloogiapäeva.

Iga aasta 23. märtsil tähistavad Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) ja selle 188 liikmesriiki meteoroloogiapäeva - sellel päeval 1950.a jõustus WMO asutamise Konventsioon. Alates 1994. a tähistatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudis meteoroloogiapäeva erialase konverentsiga. 

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) loomisest on möödunud 60 aastat. Kuue dekaadi jooksul on erinevad arendused avanud organisatsioonile hulgaliselt teaduslikke ja tehnilisi võimalusi. Tehnoloogia areng omakorda soodustab panustamist inimeste ohutuse ja heaolu tagamisse.

Tartu Aviometeoroloogiajaama ajalugu

Tartu Aviometeoroloogiajaam avati 22 .juulil 1949. a lennuliikluse teenindamiseks. 1963. a septembrikuuni paiknes jaam praeguses lennujaama majas, alates 1. oktoobrist 1963 asub väikeses majas lennuvälja serval.

Tähtpäevi jaama töös:

  • 1950. a juunis pandi üles Tretjakovi sadememõõtja;
  • 1961. a novembris alustati vaatlusi sügavustermomeetrite ja heliograafiga;
  • 1964. a jaanuaris alustati pilvede kõrguse määramist valguslokaatoritega;
  • 1968. a. augustis pandi üles nähtavusemõõtja öise nähtavuse määramiseks;
  • 1970. a jaanuaris alustati meteoroogiliste andmete perforeerimist elektronarvutusmasina jaoks; 1970. a augustis võeti tuulelippude asemel kasutusele anemorumbomeeter;
  • 1971. a augustis jäeti ära tabeli TM-1 käsitsi koostamine;
  • 1973. a anti jaamale paljuklahviline automaatne arvutusmasin;
  • 1974. a anti jaamale elektriline kirjutusmasin;
  • 1976. a 9. novembril kell 11.05 pandi nurgakivi uuele lennujaama hoonele.

Soovime õnne Tartu lennujaama meteoroloogidele Irale, Milvile, Ilmele ja Ebele, kes on juba pikki aastaid ilmal silma peal hoidnud.