Lennuakadeemia osales taas intensiivprojektis LotSec

Autor: rahvusvaheliste suhete spetsialist Karine Mandel

29. juunist 12. juulini toimus Poolas, Varssavis Eesti Lennuakadeemia partnerkõrgkooli National Defence University (NDU) poolt korraldatav intensiivprojekt LotSec 2014. Intensiivprojekti finantseeriti Euroopa Komisjoni abiga ning osalejaid oli ühtekokku viiest riigist: Eestist, Leedust, Slovakkiast, Tšehhist ja muidugi Poolast. Akadeemiat esindasid üliõpilased Mait Kaaver ja Rauno Rimmeld lennundusettevõtte käitamise erialalt ning Anti Puutsa, Kristjan Ždanovitš ja Kaspar Puksand õhusõiduki juhtimise erialalalt.

Üliõpilane Rauno Rimmeld oli seotud ka projekti organisatoorse tööga. Nimelt viibis ta alates aprilli keskpaigast Erasmus programmi raames NDUs välispraktikal, mille vältel oli tema peamiseks ülesandeks just antud projekti korraldamine.

Sel suvel toimunud rahvusvaheline projekt oli ühtlasi ka sarja viimane. Järgmistel kuudel on Poola kolleegide peamiseks ülesandeks projektist kokkuvõtete koostamine ning aasta jooksul peaks valmima õpik, mis sisaldab kõiki läbitud teemasid. Õpikusse tulevad ülevaated ka iga osalenud riigi vastava valdkonna korraldusest ja praktikast.
„Kahenädalase projekti fookuses oli lennundusressursside kasutamine elanikkonna ohutuse ning turvalisuse tagamisel. Käsitlesime lennundust tuletõrje, pääste- ja otsingutööde, kiirabi, politsei ja piirivalve ülesannete täitmisel. Lisaks loengutes ja seminarides osalemisele külastasime mitmeid tsiviil- ja militaarobjekte Varssavis, Deblinis, Gdanskis ja mujal. Loomulikult ei puudunud ka kultuuri- ja meelelahutusprogramm,“ rääkis projektis osalenud õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilane Anti Puutsa.
Õppejõududest esindas akadeemiat lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna spetsialist ja instruktor Tõnis Jürimäe, kes viibis Poolas paar päeva ning oli projekti sisu ja korraldusega väga rahul, lisades, et taolised teemad vajaksid käsitlemist ning edasiarendamist kindlasti ka tulevikus.