SA Tartu Kultuurkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti Lennuakadeemia fondi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased, kel ei ole õppevõlgnevusi ja kes ei läbi üldõppemooduleid individuaalprogrammi alusel.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 1. juuniks 2013 (k.a) esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu ankeedil koos järgnevate lisadega:
  1. CV;
  2. essee (3 lk) ühel alltoodud teemadest: 
    - Mis mind lennujuhiõpingutes motiveerib? 
    - Streik lennunduses (kirjutaja valib oma positsiooni, lähtub erialast)
    - Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumiosa (NEFAB) rakendumine - Eesti kui väikeriigi lennuliiklusteeninduse positiivsed ja negatiivsed arengud. 
Taotlusele ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta. Konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks stipendiumi  a’ 750 eurot .

Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.
Stipendiumi statuuti vaata SIIT.

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumid antakse üle 14. juunil Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel.
 
Lisainfo: tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee