Lennundusseminar 2011 + päevakava

Lennuakadeemia uues õppehoones toimub 17.-18. novembril järjekorras kuueteistkümnes lennundusseminar.

Seekordse lennundusseminari põhiteemaks on “Sidusus ja koostöö Eesti lennunduses”, mille raames käsitletakse viimasel ajal lennunduse ümarlauas arutlusel olnud, samuti hariduskorralduses tõstatunud aktuaalseid küsimusi.

Seminaril peetakse ettekanded alljärgnevatel teemadel:

  • Lennunduse teekaart kui vahend valdkonna koostöö tõhusamaks korraldamiseks

  • Eesti riiklik lennuohutusprogramm

  • Single European Sky arendustegevus ja funktsionaalsed õhuruumi blokid – mida peaksid teadma ja tegema lennunduse erinevad osapooled

  • Kuidas võiks Eesti lennundus toetada uueneva Estonian Airi strateegia elluviimist

  • Lennundushariduse väljakutsed tööandjate täpsustatud ootuste ja käivituva kõrgharidusreformi tingimustes

  • Ämari Lennubaasi tsiviil-sõjalise ühiskasutuse, õhuruumi struktureerimise ja piirkonna maapealse infrastruktuuride arendamise väljakutsed

  • Lennu(ndus)liidu loomise vajalikkusest ja võimalustest


Seminari käigus komplekteeritakse jooksvalt töögrupid ning jagunetakse eraldi töötubadesse, kus arutletakse käsitletud teemade lõikes võimalike lahenduste ja ettepanekute üle.

Siit on võimalik näha lennundusseminari päevakava.

Lisainfo:
liis.linn@eava.ee
Tel: 7 448 109