Lennundus on noorte seas jätkuvalt populaarne

Eile, 3.juuli õhtul kell 23.59 lõppes avalduste vastuvõtt Eesti Lennuakadeemia päevasesse õppesse. Nädala jooksul laekus viiele erialale kokku üle 500 avalduse, mis teeb 7,7 avaldust ühele lennuakadeemia õppekohale. 

Populaarseimaks erialaks osutus taaskord õhusõiduki juhtimine, kuhu esitati 182 avaldust, mis teeb konkursiks 15,2. Nii nagu ka varasematel aastatel, järgnes õhusõiduki juhtimise erialale lennuliiklusteeninduse eriala, kuhu esitati 14,2 avaldust kohale. Antud erialale võetakse vastu 8 tudengit.

Juba tänasest saavad alguse ka erialakatsed lennuliiklusteeninduse erialale. 4., 5. ja 6. juulil viiakse paremusjärjestuse alusel maksimaalselt 80 kandidaadiga läbi arvutipõhine ingliskeelne test FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test). FEAST testide pakett on professionaalne ja kõige kaasaegsem veebipõhine testimissüsteem,  mida kasutatakse paljudes Euroopa riikides lennujuhi õpilaste valikul. FEAST testide eesmärk on mõõta  selliseid oskusi ja võimeid nagu otsustusvõime, loogilise mõtlemise võime, nägemistaju, tähelepanu, erinevate ülesannete üheaegne  sooritamine ja ruumiline taju.

Esmaspäeval, 9.juulil toimuvad kutsesobivustestid lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialale kandideerijatele. Riigieksamite ja FEAST testi tulemuste paremusjärjestuse alusel kutsutakse testi tegema lennuliiklusteeninduse erialalt maksimaalselt 60 kandidaati ja riigieksamite paremusjärjestuse alusel õhusõiduki juhtimise erialalt 70 kandidaati. Testide tulemused tehakse teatavaks 16.juulil.

Individuaalsed vestlused kõikidel erialadel toimuvad vahemikus 18.-20.juuli, mille edukalt läbinuna tuleb 15 õhusõiduki juhtimise ja 12 lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijal läbida meditsiiniline kontroll.

Vastuvõtukomisjoni otsus tehakse teatavaks reedel, 27.juulil.

Eesti Lennuakadeemia on riiklik rakenduskõrgkool, kus koolitatakse spetsialiste Eesti lennundusettevõtetele. 1993. aastal Tartu Lennukolledžina asutatud ja 2008. aastal Eesti Lennuakadeemiaks ümber nimetatud õppeasutusest on tänaseks saanud edukas Eesti kõrgkool, mille õppeprotsessis rakendatakse Eesti rakenduskõrghariduse ja rahvusvahelisi lennundusalaseid standardeid.