Katseid täis kuu

Täna, 16. juulil lõppeb Eesti Lennuakadeemias sisseastumisavalduste vastuvõtmine. Sobivatele kandidaatidele jätkuvad erialakatsed, mille käigus viiakse läbi psühholoogilised testid kui ka individuaalne vestlus, augustis meditsiiniline kontroll.

19.-22. juuli viib Lennuakadeemia üliõpilaskandidaatide psühholoogilise võimekuse ja isiksuslike omaduste väljaselgitamiseks läbi kirjalikud testid. Psühholoogilised katsed, nagu ka meditsiinilise kontrolli, peavad läbima ainult lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialasid eelistanud. Kõikide erialade kandidaate ootavad 28.-30. juulil ees individuaalsed vestlused.

Täna toimunud sissejuhatavasse infotundi kogunenud noored sisseastumiskatsetest heitunud polnud. „Ei oska lihtsalt kuidagi ette valmistuda,“ leidis 18-aastane Kadri Malmberg. „Ma arvan, et 12 aastat on ette valmistatud, sellest piisab.“ Vastuvõtukomisjoni sekretär Jekaterina Komarova kinnitas, et konkursi eesmärk on välja selgitada kandidaadid, kelle isiksusliku, tunnetusliku ja emotsionaalse arengu näitajad ületavad konkurentide omi. „Test korraldatakse nii, et selleks polegi võimalik otseselt õppida,“ lisas ta.

Psüühilistest võimetest uuritakse konkursi kaudu näiteks tähelepanu, nii sõnalist, arvulist kui ruumis orienteerumise võimekust, püsimälu ning tehnilist mõtlemist. Isiksuslikku sobivust hinnatakse motivatsiooni, erialase orienteerituse, sotsiaalsete võimete ja stressiga toimetuleku alusel.

Jätkuvalt kõige populaarsemale erialale, õhusõiduki juhtimine sooviv 19-aastane Markus Päär kandideerib Lennuakadeemiasse, kuna spetsiifilist ametit õppides tunnetab, et haridusest on ka kasu ning see eristab teistest.

SAIS-i kaudu on tänaseks esitatud täpselt 500 avaldust 74 riigieelarvelisele kohale. Eesti Lennuakadeemiasse vastuvõetute lõplik nimekiri selgub 9. augustil.

Lisainformatsioon:

Jekaterina Komarova
Eesti Lennuakadeemia
Vastuvõtukomisjoni sekretär/ õppeosakonna vanemspetsialist
7448 110
jekaterina.komarova@eava.ee