Lennuakadeemiasse sisseastumisel on kaalukaks huvi ja motivatsioon

PRESSITEADE
19.06.2014

Homme, 20. juunil algab vastuvõtt Eesti Lennuakadeemia viiele lennunduse erialale. Sellest aastast on muutunud vastuvõtueeskiri, kandideerijad peavad lisaks riigieksamitele sooritama ka koolisisese sisseastumiseksami.

Lennuakadeemias on võimalik õppima asuda järgmistel erialadel: lennuliiklusteenindus, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine, õhusõiduki juhtimine, lennundusettevõtte käitamine, õhusõiduki ehitus ja hooldus. 

Lennuakadeemiasse kandideerijad peavad sisseastumiseks esitama laia matemaatika ning võõrkeele riigieksami tulemused. Uus kord on muutnud sisseastumise mõnevõrra lihtsamaks lennuliiklusteeninduse erialal, mis on aastaid olnud kandideerijate seas üks populaarsematest. „Tulenevalt sellest, et lennujuhiks pürgijate matemaatilist võimekust mõõdetakse kutsesobivustestidega, ei nõua me enam matemaatikaeksamit,“ ütleb Eesti Lennuakadeemia õppeprorektor Anu Vare ning lisab, et kandidaatidelt eeldatakse siiski võimekust reaalainetes.

Sellest aastast on vastuvõtuprotsessi lisandunud ka sisseastumiseksam, mis koosneb kirjalikest küsimustest ja suulisest intervjuust. „Riigieksamite ja kutsesobivustestide kõrval on järjest olulisem kandideerijate huvi ning motiveeritus enda valitud erialal õppida ja hiljem ka töötada. Seetõttu on suurenenud sisseastumiseksami osakaal, kus hinnataksegi just kandideerijate lennunduslikku silmaringi ja erialast huvitatust, mitte üksnes koolipingis omandatud teadmisi,“ julgustab Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm huvilisi kandideerima.

Lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialadele on sarnaselt varasemate aastatega lisaks riigieksamitele ja sisseastumiseksamile vaja sooritada ka kutsesobivustestid, mis aitavad hinnata seda, kuivõrd sobilik on kandidaat antud erialal tulevikus ka töötama. Ülejäänud kolmel erialal kutsesobivusteste ega tervislikku sobivust ei nõuta.

Sisseastumisdokumente saab esitada alates 20. juunist kuni 3. juulini veebipõhiselt SAIS-is või lennuakadeemias kohapeal.

Eesti Lennuakadeemia on riiklik rakenduskõrgkool, kus koolitatakse spetsialiste lennundusettevõtetele. 1993. aastal asutatud ja 2008. aastal Eesti Lennuakadeemiaks ümber nimetatud õppeasutusest on tänaseks saanud edukas Eesti kõrgkool, mille õppeprotsessis rakendatakse Eesti rakenduskõrghariduse ja rahvusvahelisi lennundusalaseid standardeid.