Lennuakadeemiasse kandideerivad noored pürgivad kõrgustesse

Eesti Lennuakadeemia populaarseimaks erialaks on taaskord õhusõiduki juhtimine, millele on vastuvõtuperioodi esimese viie päeva jooksul laekunud 8,2 avaldust kohale. Suurt huvi on üles näidatud ka lennuliiklusteeninduse eriala vastu, kus hetkekonkurss on 7,1.

Tänavu on Eesti Lennuakadeemia viiele erialale avaldusi esitatud juba üle 270. Loodame, et kandideerijate arv veel tõuseb, sest avaldusi saab esitada 3. juuli hilisõhtuni.

Arvestades kandidaatide suurt arvu, otsustati 2010. aastal lubada lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialade riigieelarvelistele kohtadele edasi konkureerida kandidaatidel, kelle riigieksamite konkursipunktide summa teisendatuna ELA punktiarvestussüsteemi on vähemalt 24 punktist (40-st võimalikust). Lennundusettevõtte juhtimise erialal 40 punkti (60-st võimalikust).

Lisaks eelpool mainitud erialadele õpetatakse Eesti Lennuakadeemias ka lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamist ning õhusõiduki hooldust. Praeguse seisuga on nende erialade konkurss keskmiselt 3 avaldust kohale. 

Õhusõiduki juhtimise ja lennuliiklusteeninduse erialade kutsesobivustestid ning lennuliiklusteeninduse eriala puhul nõutav FEAST test (i.k. First European Air Traffic Controller Selection Test) toimuvad 4.–9. juulil. Testidele järgneb individuaalne vestlus kõikidel erialadel ning meditsiiniline kontroll samal kuul.

Avaldusi saab esitada veel ainult kolm päeva, kuna tänavu on kandideerimisperioodi pikkus vaid üks nädal.

Vastuvõtukomisjoni otsusest antakse teada 27. juulil kell 16.00.