Lennuakadeemia uus rektor asus ametisse

Seoses rektor Jaan Tamme viieaastase ametiaja täitumisega kuulutati aprillis välja avalik konkurss ametikoha täitmiseks ning mais toimusid rektori valimised. 29. mail valis Eesti Lennuakadeemia nõukogust ja nõunike kogust koosnev valimiskogu salajasel hääletusel kolme kandidaadi seast uueks rektoriks Jaanus Jakimenko, kes asus ametisse 1. augustist. 

Jakimenko töötas 2011. aastast kuni praegusesse ametisse asumiseni Air Maintenance Estonia kvaliteedijuhina. Aastatel 2003-2011 oli ta ametis ka lennuakadeemias, töötades lennutehnilise koolituse osakonna koolitusjuhi ja õppejõuna. 

Rektorina plaanib Jakimenko jätkata seni tehtut, aga arendada ka kõrgkooliga seotud ehk spin-off ettevõtete loomist ja kutseõpet. Lisaks näeb ta, et personal peaks suutma õpetada ka väljaspool Eestit, vahendas ERR. 

"Rohkem tuleks tähelepanu pöörata personali arendamisele. Lennuakadeemia õppejõud peaks olema tunnustatud ja kompetentne ning saama koolitamisega hakkama nii Eestis kui ka Euroopas. See ei ole olnud siiani probleem, aga lennuakadeemia on seadnud rahvusvahelistumise arengukavas üheks eesmärgiks ja sellepärast tuleks personali just selles osas rohkem arendada," rääkis Jakimenko ERR-ile.

Eelmine rektor Jaan Tamm kinnitati ametisse 2009. aasta sügisel. Tamme ametiaega jäi muuhulgas akadeemia uue õppehoone valmimine ja sellega seotud õppekeskkonna ning -protsessi kaasajastamine ja institutsionaalse akrediteerimise läbimine.