Lennuakadeemia auliikmete väärikat rida täiendavad Villu Mikita, Mart Enneveer ning Valter Pakk

Lennuakadeemia tähistas eile, 13. aprillil oma 22. aastapäeva. Aastapäeva raames kuulutati välja ka auliikmed ning tunnustati pikaajalisi töötajaid staažimärkidega.

Lennuakadeemia kõrgeima tunnustuse - auliikme tiitli - pälvisid endine rektor professor Villu Mikita, teenekas õppejõud Valter Pakk ning professor Mart Enneveer. 

Eesti Lennuakadeemia auliige on isik, kes on pikaajaliselt osalenud akadeemia töös ja kelle saavutused on akadeemia arengu seisukohalt silmapaistvad. Auliige on andnud märkimisväärse panuse lennundushariduse edendamisse ning Eesti lennunduse arengusse.

Esmakordselt valiti auliikmeid akadeemia 20. juubeli raames 2013. aastal. Auliikme tiitliga on varasemalt tunnustatud erukindralmajor Teo Krüünerit ning Rein Porrot. 

Villu Mikitat iseloomustavad kolleegid järgnevalt:

Rector Emeritus Villu Mikita oli Tartu Lennukolledži/Eesti Lennuakadeemia esimene rektor, tänu kellele võtame täna iseendastmõistetavalt Eestis lennunduskõrghariduse saamise võimalust kaasaegses õpikeskkonnas ja rahvusvaheliselt tunnustatud programmide alusel.

Villu Mikita pani aluse nii Eesti lennundushariduse tänapäevasele ideoloogiale, struktuurile kui materiaal-tehnilisele ressursile. Tema initsiatiivil on loodud rahvusvahelist tunnustust omavad lennunduskoolitusorganisatsioonid ja elukestva õppe raames toimiv lennundusharidussüsteem. Professor Mikita panust nii koolijuhina, õppejõuna kui oma ala entusiasti ja arendajana pole võimalik ülehinnata.

Valter Pakku iseloomustavad kolleegid järgnevalt: 

Valter Pakk on Tartu Lennukolledži ja Eesti Lennuakadeemia pikaajaline, teenekas, kindlameelselt ainult töövõtulepingu alusel töötav õppejõud, eksamite ning lõputööde kaitsmiskomisjoni liige ja esimees.

Ta on erinevate, täiesti ootamatute näidete, teemalaiendite ning küsimuste küsimisega pikki aastaid ärgitanud ja treeninud lennuakadeemia ja -kolledži üliõpilaste mõtlemisvõimet, mõttevabadust ning meelekindlust. 

Ta ei ole kunagi olnud akadeemia koosseisuline õppejõud, ei ole kunagi õpetanud vaid ühe õppesuuna või kursuse üliõpilasi ega olnud ühegi arendusprojekti eestvedajaks. Seetõttu ei saagi tema teeneid lineaarselt käsitleda, ega mõõta finantsvaras, riigihangetes, projektides, laborites, õppekavades või kursustes. Ta ei ole olnud niivõrd akadeemik või teadlane, kuivõrd artist. Auditoorium on tema lava ja loeng etendus.

Mart Enneveeri iseloomustavad kolleegid järgnevalt:  

Mart Enneveer on töötanud lennukolledžis, -akadeemis alates 1994. aastast – lisaks õppetooli juhtimisele ja professuurile ka arendusdirektorina ja teadus-arenduskeskuse juhatajana. Ta on andnud märkimisväärse panuse nii lennunduskõrgkooli kui lennundushariduse arengusse ja väärib kahtlemata akadeemia kõrgeimat tunnustust.

Pildil (vasakult): auliige Mart Enneveer, rektor Jaanus Jakimenko, auliige Teo Krüüner ning auliige Valter Pakk. Foto: Kairi Naha.

Staažimärkidega peeti meeles akadeemia pikaaegseid töötajaid, kes on andnud oma märkimisväärse panuse akadeemia jätkusuutlikusse ja õppeasutuse arendamisse.

Hõbemärgiga tunnustatakse Eesti Lennuakadeemia töötajat, kellel on pidevat tööstaaži akadeemias 10 või enam aastat; kuldmärgiga tunnustatakse Eesti Lennuakadeemia töötajat, kellel on pidevat tööstaaži vähemalt 15 aastat.   

Hõbemärgi pälvis keeltekeskuse juhataja Carmen Ruus, kuldmärgiga tunnustati lennukoolitusosakonna koolitusjuhti Meelis Koovitit ning sama osakonna koordinaatorit Jüri Luha, lektor Allan Nõmmikut ning rektori sekretäri Signe Maasingut.