Lennuakadeemia töötajate uurimistöö tulemused leidsid tunnustamist Lissabonis ja Kairos

Käesoleva aasta jaanuaris saatsid Eesti Lennuakadeemia õppeosakonna juhataja, Tallinna Ülikooli ökoloogia eriala doktorant Signe Vanker ja lennuakadeemia lennundustegevuse korralduse osakonna juhataja prof. Mart Enneveer juunikuus Lissabonis toimuva rahvusvahelise konverentsi INTER-NOISE 2010 orgkomiteele oma ettekande „Noise Assessment and Mitigation Schemes for Tallinn Airport“ resümee. Möödunud nädalal teatati Lissabonist, et uurimus on ligikaudu 1000 laekunud resümee hulgast konverentsil ettekandmiseks välja valitud ja paluti postitada ettekande täielik tekst.

Juulikuus Kairos toimuvale rahvusvahelisele müra- ja vibratsioonikonverentsile ICSV- 17 (International Congress on Sound & Vibration) saatsid samad autorid ettekande „Evaluating Airport Noise and its Impact on Neighbouring Residential Districts – Example of Estonia“ resümee. Seekord toimus valik ligikaudu 700 laekunud resümee hulgast ja taaskord osutus meie müra-uurijate uurimus väljavalituks.

Möödunud aasta veebruaris ilmus Signe Vankeri ning tema kahe kaasautori (Mart Enneveeri ja Imre Rammuli) lennundusmüra käsitlev artikkel mainekas Leedu ajakirjas „Aviation“. Sama aasta augustikuus Ottawas toimunud rahvusvahelise konverentsi INTER-NOISE 2009 ettekannete hulgas oli ka Signe Vankeri uurimus. Ettekanne avaldati konverentsi publikatsioonides.

Signe Vankeri doktoritöö teema on „Lennundustegevuse mõju Eesti keskkonnaseisundile“. Doktorantidelt nõutakse uurimistöö tulemuste publitseerimist rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjades ning esinemist rahvusvahelistel teaduskonverentsidel.

Lähiaastatel on Signe Vankeril kavas võimaluse korral avaldada oma uurimistöö tulemusi ka mainekates teadusajakirjades „Environmental International“ ja „Transportation and Environment“.