Lennuakadeemia tehnilised erialad koonduvad lennundustehnika õppekava alla

Eesti Lennuakadeemia on vastselt avanud tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis lennundustehnika õppekava. Õppekava kiideti heaks nõunike kogu ja akadeemia nõukogu poolt ning kinnitati esmaspäeval, 18. detsembril ka Haridus- ja Teadusministeeriumis.

Õppekava avamisel liideti kaks senist õppekava: lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid (11857) ning õhusõiduki ehitus ja hooldus (11817).  

Lennundustehnika õppekava (194140) on kahe peaerialaga:
  • side- ja navigatsioonisüsteemid,
  • õhusõiduki ehitus ja hooldus.

Õppekavade liitmisel suurendatakse üliõpilaste valikuvõimalusi õppekava läbimisel ning antakse sisseastujale rohkem aega spetsialiseerumise valimiseks. Kui varasemalt pidi valiku tegema kohe sisseastumisel, siis ühendatud õppekava puhul tehakse valik esimese õppeaasta lõpus, kui teadmised erialadest ja nende spetsiifikast on selgemad. Järgmise sammuna luuakse side- ja navigatsioonisüsteemide eriala üliõpilastele võimalused omandada avioonika kompetentsid vaba- ja valikainete näol, mis omakorda suurendab eriala atraktiivsust ning laiendab lõpetajate rakendatavust tööturul.

Vastuvõtuga lennundustehnika õppekavale alustatakse 2018. aastal. Olemasolevatele lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide (11857) ning õhusõiduki ehitus ja hoolduse (11817) õppekavadele vastuvõtt suletakse.