Lennuakadeemia sai täisealiseks

13. aprillil tähistab Eesti Lennuakadeemia oma 18. sünnipäeva. Tartu Lennukolledžina alustanud kool planeerib täiskasvanuks saamise puhul sügisel kolida seni majanaabriksolnud maaülikoolist lahku, oma valmivasse majja Ülenurmel.

Lennuakadeemia töötajad tähistavad sünnipäeva ringkäiguga uues majas ning väikese meenutusteringiga Tartu Lennujaamas. Õhtu jätkub Eesti Lennuakadeemia üliõpilasesinduse korraldatud lapsepõlve ärasaatmispeoga, mille seekordseks teemaks on „Tutipidu“.

Tartu Lennukolledž asustati 18 aastat tagasi tänu kolme entusiasti - Mati Sõrmuse, Rein Porro ja Otto Tauri - energilisele ettevõtmisele. Praegu on neist kolmest meie keskel veel vaid Rein Porro. Nende kolme mehe juuresolekul dokumenteeriti 1992. aasta veebruaris Lennuametis toimunud koosolekul esimest korda Aerokolledži loomise vajadus.

13. aprillil 1993. aastal andis Vabariigi Valitsus oma määrusega nr 105 nõusoleku moodustada Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalas Tartu Lennukolledž. Sama aasta 7. juunil määrati ametisse rektor Villu Mikita ja kinnitati Tartu Lennukolledži ajutine põhikiri, mille 1. punkt kõlas järgmiselt: „Tartu Lennukolledž on riiklik rakendusliku kõrgkooli õigustega õppeasutus, mis annab astmelist lennundusalast haridust, teostab täiend- ja ümberõpet ning teadustööd“. Juulikuu alguses sõlmis rektor esimesed töölepingud viie kolleegiga.

Õppetööga alustati kolledžis 15. märtsil 1994, kui esimesed 17 tulevast lennujuhti koolipinki istusid. 1996. aasta maikuus alustas Tartu Lennukolledž koos Tartu Lennujaamaga lennunduspäevade traditsiooni ning sama aasta 1. septembril immatrikuleeriti esimesed õppurid kolledži üliõpilasteks.

1993. aastal asutatud ja 2008. aastal Eesti Lennuakadeemiaks ümber nimetatud õppeasutusest on tänaseks saanud edukas Eesti kõrgkool, mille õppeprotsessis rakendatakse Eesti rakenduskõrghariduse ja rahvusvahelisi lennundusalaseid standardeid. Koolis õpib üle 300 tudengi päevases õppes, mille 4-aastane kestus on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Eesti Lennuakadeemia missiooniks on rahvusvahelistele nõuetele vastava lennunduspersonali koolitamine, rahvusliku lennunduskultuuri arendamine ja lennundusalase arendus-teadustegevuse toetamine.