Lennuakadeemia koondab lennunduse tegijad tulevikku vaatama

PRESSITEADE
13.11.2013

Homme ja ülehomme toimub XVIII üle-eestiline lennundusseminar, kus sel korral käsitletakse teemat „Eesti lennunduse ja sidusvaldkondade vajadused ning võimalused teadus-arendustegevuse korraldamisel, rakendusuuringute ja arendusprojektide teostamisel“. Samuti kuulutatakse üheksandat korda välja Eesti lennunduse aasta teo tiitli saaja.

„Seekordsele seminarile oleme kutsunud lennunduse olulised huvigrupid, et arutleda arendustegevuse võimekuse üle töötaja ja organisatsiooni tasemel, kaardistada, täpsustada ja prognoosida lennundusettevõtete vajadusi, võimalusi ja võimekusi ning arutleda Eesti lennundussektori ja teadus-arendusasutuste koostöövõimaluste üle,“ ütles Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm. „Olulise küsimusena tahame analüüsida teadus-arendustegevuse rahastamisvõimalusi, seda just Eesti rakenduskõrgkoolide jaoks laiemalt.“  

Ürituse raames toimub ka paneeldiskussioon kiiresti arenevate ja innovaatiliste mehitamata õhusõidukite (UAV-de) potentsiaali üle. „Diskussioonis osalevad UAV-de konstrueerimise valdkonnas tegutsevad ettevõtted ja Tallinna Tehnikakõrgkooli esindaja, et arutada nende õhusõidukite arendamise ja kasutamise vallas saavutatud tulemusi, ilmnenud takistusi ja koostöövajadusi,“ sõna akadeemia lennutehnilise koolituse osakonna juht Karl-Eerik Unt.

Lisaks aruteludele pärjatakse ürituse raames traditsiooniliselt konkursi „Aasta tegu Eesti lennunduses“ võitja, tunnustades sellega üht Eesti lennundusettevõtet või –organisatsiooni nende töö ning tulemuste eest viimase aasta vältel. Eelmisel aastal tunnustati rändauhinnaga „Kotkas“ Õhuväge eesti rahvusest pilootide tegevuse eest lahingupiirkonnas ning nende esimeste lahinglendude eest.

Lennundusseminari esinejad on lennuakadeemiast, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Lennuliiklusteeninduse AS-ist, Õhuväest, Finaviast, Eesti Teadusagentuurist jm.

Eesti Lennuakadeemia korraldatav üritus on tänaseks juba 17 korda toimunud valdkonna spetsialiste koondav suurim seminar-nõupidamine. 

Seminari ajakava: www.lennuakadeemia.ee/akadeemiast/koostoopartnerid/lennundusseminar.

Lisainfo:

Eelika Tootsi
Eesti Lennuakadeemia teabeosakonna juhataja
tel 7 448 109
eelika.tootsi@eava.ee