Kursus "Lennuohutuse süsteemne arendamine"

Eesti Lennuakadeemia pakub lennundusspetsialistidele võimalust osaleda kursusel „Lennuohutuse süsteemne arendamine“. Õppeaine on magistriõppe õppekava osa ja sobib:

-          lennuohutusspetsialistidele värskendus- või arenduskursusena;

-          juhtivspetsialistidele, kes otseselt ei vastuta lennuohutuse eest, kuid osalevad lennuohutuse rakendamisega seotud tegevustes.

Kursuse orienteeruv toimumisaeg ja -koht: 12.11-14.11.2010 Eesti Lennuakadeemias, Kreutzwaldi 58A, Tartu.

Kursuse keel on inglise keel.

Kestus on 20 tundi.

Kursuse osavõtumaks on 3000 krooni.

Kursuse annotatsioon: Ohutusjuhtimise süsteemide kasutamine. Ohutuse taseme hindamine ja mõõtmine. Ohutuse juhtimine ja risk kompleksses organisatsioonis. Nõrga organisatsiooni äratundmise põhimõtted. Õnnetuste mudelid lennunduse näitel. Lennuohutuse kindlustamise tasemed. Sotsioloogilised, ökoloogilised ja tõlgenduslikud lähenemised organisatsioonisisese riski identifitseerimisel ja defineerimisel. Lennunduse erinevate valdkondade riskide hindamine ja vähendamine. Lennundussüsteemides kasutatavale tarkvarale ohutuse seisukohalt esitatavad nõuded.

Õppejõud: Lex Rock Heemstra, lennuettevõtte Emirates Airlines lennukoolituse inimteguri spetsialist, omab suurt töökogemust nii militaar- kui ka tsiviillennunduses. Teenistuse Lõuna-Aafrika õhuväes lõpetas Lex Rock Heemstra kolonelleitnandi auastmes. Ta on olnud vanem staabiohvitser lennuohutusalase koolituse alal. Lennutunde lennukitel ja kopteritel kokku 3320. Tsiviillennunduses on tema poolt läbi viidud üle 250 erineva kursuse. Ta on juurutanud lennuohutuse juhtimissüsteeme (SMS) neljas lennukompaniis. Lisaks töökogemusele instruktorina on Lex Rock Heemstra töötanud õppejõuna ja lugenud aineid „Lennunduse inimtegur“ ja „CRM“ Pretoria Ülikoolis. Tema eelnev teenistuskäik ja ametikohad on heaks kompetentsi tõestuseks militaar- ja tsiviillennunduses.

Lisainfo:

Allan Nõmmik

anymmik@eava.ee