Konkurss kopteri juhtimise eriala õppekohale

Lugupeetud üliõpilased!

Seoses riigieelarvelise õppekoha vabanemisega kopteri juhtimise erialal on kuulutatud välja konkurss ühele RKT vabanenud kohale 2010/2011.õppeaasta III kursuse õppegrupis.
1. Kandideerimistingimused
Sobivad kandidaadid on:
- 2010/2011. õ-a III kursusele õppima asuvad ELA üliõpilased (I ja II kursuse programm täielikult läbitud);
- läbinud kaitseväeteenistuse (kaitseväekohuslased);
- täitnud 1. ja 2. kursuse õppeprogrammi 100%-liselt.

2. Pingerea koostamisel aluseks võetavad hindamiskriteeriumid
- Õpitulemused alus- ja lennunduse üldõppe moodulis ( kaalutud keskmine hinne):
- psühholoogilise testi tulemused;
- konkursikomisjonis läbiviidava vestluse tulemused;
- tervislik sobivus.

3. Ajakava
- Avalduste esitamise tähtaeg: 27.08. kell 16 00;
- psühholoogilise testi toimumise aeg: 30.08. kell 9.00;
- vestluse toimumise aeg: 02.09. alates kell 13.00-st.

Soovijatel esitada kirjalik avaldus lennukoolitusosakonna koolitusjuhi Teo Krüüner`i nimele hiljemalt 27.08 kell 16.00 ELA õppeosakonda või saata e-posti aadressile: svanker@eava.ee.
Täpsem info: 7 448 110.