Tulevasele tudengile: kinnita õppimatulek hiljemalt 31. juulil

Eesti Lennuakadeemia viiele erialale kandideerinute vastuvõtuprotsess on lõpusirgel ning akadeemia poolt kinnitatud vastuvõetute nimekirjad on nähtavad sissastumise infosüsteemis SAIS (www.sais.ee). Vastuvõetutel palume kinnitada SAISis Eesti Lennuakadeemiasse õppima tulekut/mittetulekut hiljemalt 31. juulil.   

Kui kandidaat ei kinnita õppima tulekut nimetatud tähtajaks on Eesti Lennuakadeemial õigus lugeda ta õppekohast loobunuks ning vabaks jäänud õppekoht täita paremusjärjestuse alusel järgmise kandidaadiga.

Üliõpilaskandidaat, kes võetakse vabanenud õppekohale vastu pärast 31. juulit, on kohustatud kinnitama õppimatulekut või sellest loobumist SAISis või kirjalikult info teatavaks tegemisest 3 päeva jooksul. Ettenähtud ajaks teatamata jätmine loetakse õppekohast loobumiseks ja vabaks jäänud õppekoht täidetakse paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadiga.