ELA lektor Kaie Peerna kaitses magistritöö

30. augustil kaitses lektor Kaie Peerna magistritöö teemal "Veebipõhise ja auditoorse õppe kombineerimine õhusõiduki juhtimise eriala õppes", juhendaja Piret Luik.

Kaie õppis Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonnas, haridusteaduste instituudis koolikorralduse erialal.

Eesti Lennuakadeemias töötab Kaie juba 2003. aasta sügisest. Vahepealsetel aastatel on ta tegutsenud ELA lennukoolitusosakonnas (varem lennukoolitusorganisatsioonis) mitmel erineval ametikohal - assistendina, teooriakoolituse juhina ning tänasel päeval on Kaie lennukoolitusosakonna lennu planeerimise ja navigatsiooni lektor ning lisaks täidab FNPT kvaliteedijuhi tööülesandeid.