Juri Jufkin 60

Eesti Lennuakadeemia Keeltekeskuse õppejõud Juri Jufkin tähistas 1. veebruaril oma 60 aasta juubelit.


Juri Jufkin alustas tööd Lennuakadeemias (siis veel Tartu Lennukolledž) 2003. aastal. Sellest ajast alates on ta lennundusüliõpilasi harinud, õpetades prantsuse ja vene keelt ning täitnud akadeemias ka muid tööülesandeid.

Juri oskab veatult prantsuse, vene, mordva, eesti ja ladina keelt ning saab hakkama ka saksa ja inglise keelega. Filoloogiateaduste kandidaadi kraadi kaitses 1985. aastal Tartu Ülikoolis. Ta on olnud prantsuse ja ladina keele lektor Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis, töötanud Mordva Teaduslikus Uurimisinstituudis. Õppejõu ja keeleteadlasena on tal mitmeid erialaseid publikatsioone, sealhulgas ka sõnastikke.

Juri on kolleegide ja üliõpilaste hulgas hinnatud heasüdamliku, abivalmis ja tagasihoidliku inimesena, kelle poole võib pöörduda nii keelealase nõu saamiseks kui ka otseselt töösse mittepuutuvaga.

Soovime juubilarile jätkuvat jõudu, edu ja teotahet Prantsuse kultuuri ja Eesti lennundushariduse lõimimisel!