Professor Jaak Umborg 70


Eesti Lennuakadeemia side ja navigatsiooni osakonna juhataja, lennunduse raadiotehnika ja -side professor Jaak Umborg tähistab 16. oktoobril oma 70 aasta juubelit.

Raadioinseneriks õppis Jaak Tallinna Polütehnikumis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Aastatel 1967-1990 töötas ta tehnikaülikoolis laborijuhataja, vanemõpetaja ja dotsendina, 1984.a kaitses kandidaaditöö Tartu Ülikooli juures. 1990.a asus tööle Tallinna Pedagoogikaülikoolis matemaatika-loodusteaduste teaduskonna dotsendina, hiljem jätkas samas kõrgkoolis teadusinfo osakonna juhatajana ja teadus-arendusosakonna nõunikuna.

2003. aastal toimus Jaagu elus muudatus, mis omab tähtsust mitte ainult tema isiklikus elus ja pedagoogilises karjääris vaid ka kogu Eesti lennundushariduse arengus. Ta tuli tööle Tartusse ja asus juhtima lennukolledži lennuliikluse juhtimise osakonda. See tähendas kvalitatiivset pööret lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide õpetamisel  – asuti täiustama laboribaasi ning arendama kaasaegset õpetamismetoodikat. Professor Umborg, kes tuli meile tööle tunnustatud inseneri ja pedagoogina, omas tol ajal suhteliselt tagasihoidlikke kogemusi lennunduse spetsiifikas. Praeguseks on Jaak aga Eesti lennunduses tehtud mees, kelle nõuandeid ja teadmisi läheb sageli vaja nii akadeemia oma rahval kui lennunduse tegevspetsialistidel. Side ja navigatsiooni eriala lõpetajaid võib kohata paljudes lennundusettevõtetes ja vastutust ning kvalifitseeritud erialateadmisi nõudvatel ametikohtadel ka muudes valdkondades. Professori peamisteks uurimisaladeks on olnud signaalide mõõtmine ja inseneripedagoogika. Neis valdkondades on ta avaldanud arvukalt artikleid nii kodu- kui välismaal.

Kolleegid tunnevad Jaaku toreda, sõbraliku ja alati abivalmis inimesena, kes iialgi ei mossita ega näita sünget nägu. Tõsi on, et Jaak võib ennast vahel avada üpris ootamatust küljest. Teame, et ta on väga hoolitsev perekonnaisa, juurdlev filosoof, leidlik jutuvestja, vana maadleja, naljatlev värsisepp, vihane rokitantsija, vaimukas humorist... Võib olla kindel, et järgmise juubeliartikli jaoks oleme oma kallist kolleegist avastanud veel terve rea uusi tahke.

Jaak, akadeemia võib Sinu üle uhkust tunda! Soovime Sulle palju õnne ja tervist!