Ilme Tampel 2.12.1947 - 4.03.2012

Eesti Lennuakadeemia mälestab 4. märtsil meie seast lahkunud kauaaegset kolleegi meteoroloog Ilme Tampelit. Ilme sündis 2. detsembril  1947. aastal.


Pärast 1976. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsilise geograafia kateederis geograafi kraadi omandamist asus Ilme tööle Tartu lennujaama ilmateenistusesse. Alates 2004. aastast alustas ta tööd õppejõuna Eesti Lennuakadeemias (tollases Lennukolledžis), õpetades algselt Milvi Jürisaarega kahasse meteoroloogiat. Aastal 2009 lõpetas ta töö lennujaamas ning pühendus täielikult õppejõu tööle.
Aastate jooksul koolitas Ilme Lennuakadeemias nii õhusõiduki , lennu- kui lennundusettevõtte juhte õppeainete „Meteoroloogia I/ Meteoroloogia II“ ning „Lennundusmeteoroloogia“ raames.
Kolleegid meenutavad Ilmet tööka, täpse, suhtlemisalti ning alati positiivse inimesena. Tema puhul kehtis reegel: kõik, mida ta tegi, pidi alati hästi tehtud olema.

Avaldame kaastunnet lähedastele!